Het grootste drijvende zonnepark ter wereld, Huainan (China)
Author profile picture

De Chinese financiële sector stuurt een golf van leningen richting de productie van green tech, wat leidt tot overcapaciteit en dreigende verstoringen in de wereldwijde handel. Met bijna $700 miljard aan nieuwe leningen in het derde kwartaal van 2023, richt China zich op de uitbreiding van fabrieken voor elektrische voertuigen en batterijen. Tegelijkertijd zijn EU-lidstaten een grote afnemer van de Chinese EV-export: 42 procent van de Chinese EV’s gaat richting Europa. Anti-subsidieonderzoeken door de EU naar Chinese producten zoals EV’s en warmtepompen geven blijk van groeiende handelsspanningen.

  • China leende green tech bedrijven in Q3 700 miljard dollar, wat leid tot overcapaciteit in de productie van elektrische voertuigen en batterijen;
  • EU koopt 42% van de Chinese EV-export, wat druk uitoefent op de Europese productie en resulteert in anti-subsidieonderzoeken;
  • Toenemende vraag naar aluminium in China wijst op wereldwijde economische en milieugevolgen.

De verschuiving van de Chinese leningen van de vastgoedsector naar de productiesector heeft geleid tot een ongekende groei in het aantal fabrieken voor de productie van elektrische voertuigen (EV’s), batterijen en andere groene producten. Dit ondanks het feit dat de binnenlandse consumptie in China dichtbij een historisch dieptepunt ligt. Deze ontwikkeling loopt parallel aan inspanningen van de Verenigde Staten en de Europese Unie om hun eigen productie van schone energieapparatuur te repatriëren door middel van programma’s zoals de Inflation Reduction Act van de Biden Administration en de Green Deal van de Europese Commissie.

Europa onder druk door Chinese export

In slechts een periode van tien maanden in 2023 kocht de EU voor $12 miljard aan Chinese EV-export, wat overeenkomt met 42 procent van de totale Chinese EV-export. Deze aankopen zetten de opkomende EV-productie in Europa onder druk. Als reactie hierop is de EU een anti-subsidieonderzoek gestart naar Chinese elektrische voertuigen. Het onderzoek kan uitbreiden naar andere producten zoals windturbines, warmtepompen en elektrolysers.

Toename in aluminium vraag

De vraag uit de sectoren voor elektrische voertuigen en hernieuwbare energie in China heeft voor een toename in de vraag naar aluminium gezorgd, ondanks een aanhoudende crisis in de metaalintensieve vastgoedmarkt. Aluminium speelt een essentiële rol in de snelgroeiende sector van nieuwe energievoertuigen in China. De prijzen op de Shanghai Futures Exchange (SHFE) voor aluminium zijn dit jaar met meer dan een procent gestegen, terwijl de prijzen op de London Metal Exchange (LME) met meer dan acht procent zijn gedaald.

Onevenwichtige capaciteit en milieu-impact

China’s staatgeleide ontwikkeling van de elektrolyzers heeft geleid tot overinvesteringen, met een productiecapaciteit die vier keer groter is dan de wereldwijde vraag. Deze overcapaciteit zou kunnen leiden tot verdere verbrokkeling van het wereldwijde handelssysteem als westerse hoofdsteden genoodzaakt worden om toegang tot hun markten te beperken.

De dynamiek in de wereldwijde groene productie- en handelsmarkt is complex en wordt beïnvloed door zowel binnenlandse beleidskeuzes in China als internationale handelsbetrekkingen. Terwijl China probeert een leidende rol te nemen in de groene economie, roepen de groeiende export en de daaruit voortvloeiende overcapaciteit serieuze vragen op over de duurzaamheid en evenwichtigheid van de wereldwijde markt. De reactie van de EU op de Chinese export, de stijgende vraag naar cruciale materialen zoals aluminium, en de noodzaak om een evenwicht te vinden tussen economische groei en milieuverantwoordelijkheid vormen de kern van deze uitdagingen.