Author profile picture

Dit is Deel 8 van onze achtdelige serie over campussen in Noord-Brabant. In de afgelopen weken publiceerden we de profielen van alle 8 innovatiecampussen die vermeld werden in de recente studie door Buck Consultants International (BCI). Vandaag richten we ons op Gate2 Campus Aeroparc Gilze-Rijen. Hier zijn alle artikelen uit de serie.

Gate2 Campus is één van de twaalf “echte” campussen in opstartfase in Nederland. Gelegen op Aeroparc Gilze-Rijen, is Gate2 Campus de ontmoetingsplaats van bedrijven op het gebied van slimme industrie, simulatie, sensoring, 3D printen, luchtvaart, industrieel onderhoud en high tech systemen.

Het cluster voor lucht- en ruimtevaart en onderhoud in Midden Brabant

“Gate2 maakt deel uit van Midpoint Brabant, een regionale samenwerking tussen de negen Midden-Brabantse gemeenten”, legt Raymond Oude Groen, Acquisition manager bij Midpoint Brabant, uit. “We richten ons op vier belangrijke sectoren, waaronder slimme industrie. Elke sleutelsector heeft een ‘centraal huis’: een epicentrum waarin onze theoretische ambities worden omgezet in concrete cases en projecten. We werken samen om de regionale economie te versterken, de beroepsbevolking zowel in kwaliteit als in kwantiteit te laten groeien en een leider te worden in de Smart Industry sector.

Gate2 Campus is een voorloper in Smart Industry en heeft een sterke focus op de luchtvaart- en onderhoudssector en op een volledig gamma van slimme en flexibele technologieën, waaronder pilootopleidingen, composieten, Big Data, internet-of-things, 3D printen, sensortechnologie, adaptieve robots, augmented en virtual reality en interactieve avatars.

Op de Campus werken overheid, ondernemers en kennisinstellingen binnen het cluster lucht- en ruimtevaart en onderhoud samen aan nieuwe innovatieve projecten. Een voorbeeld is Brabant Surface Technologies (BST), een consortium van drie bedrijven uit Noord-Brabant. BST biedt een breed scala aan oplossingen op maat voor oppervlaktebehandeling met een focus op de luchtvaartindustrie. Deze combinatie zorgt voor de beschikbaarheid van voorbehandeling en materiaalbescherming, kwaliteitscontrole en kwaliteitsverbetering van vliegtuigonderdelen. “De Campus is een knooppunt voor toepassing van nieuwe technologieën”, zegt Pierre Van Kleef, directeur business development bij Midpoint Brabant.

Gate2: een brug tussen onderwijs en bedrijfsleven

De Campus wil de kloof tussen arbeidsmarkt en onderwijs dichten door ondernemers en onderwijsinstellingen bij elkaar te brengen. “We zetten ontwikkelingsprojecten op tussen bedrijven en kennisinstellingen, zodat bedrijven hun producten kunnen testen terwijl studenten kunnen leren”, legt Van Kleef uit.

ROC Tilburg en Gate2 Campus werken al op deze manier. Het idee is dat het implementeren van innovatieve technologieën, zoals virtual en augmented reality, in het onderwijs een manier is om de verbeelding van studenten te stimuleren, het leerproces te versnellen en een algemene impact op het onderwijs te maken. De opleiding Lucht- en Ruimtevaarttechniek, ontwikkeld door ROC Tilburg, heeft de stap gezet om de leeromgeving te moderniseren door samenwerking tussen industrie, luchtmacht en Gate2 Campus. Wekelijks gaan tweedejaars ROC-studenten luchtvaarttechniek naar de demoruimtes op de campus voor praktijkonderwijs. Naast ROC Tilburg sluiten ook Fontys Hogeschool en Avans Hogeschool zich aan bij het innovatieve opleidingsproject.

Bedrijven op Gate2 Campus Aeroparc

Op de Campus zijn ongeveer 100 bedrijven gevestigd, waaronder CAE, een Canadese fabrikant van simulatietechnologieën, modelleringstechnologieën en trainingsservices voor luchtvaartmaatschappijen, vliegtuigfabrikanten, gezondheidszorgspecialisten en defensieklanten.

Volgens Van Kleef is een vestiging op Gate2 Aeroparc Gilze-Rijen voor veel bedrijven interessant, want “als je naar de Campus kijkt, dan is dat op een zeer centrale locatie in de Brabantse regio. En het biedt een zeer innovatieve omgeving”.

Groen voegt eraan toe: “We hebben samen met Orange County (Florida, VS) en Changzhou (China) een soft landing programma opgezet om bedrijven uit deze regio’s te ondersteunen bij het uitbreiden van hun activiteiten in Europa en vice versa. Naast de vele voordelen van het vestigen van hun bedrijf in Nederland, hebben wij de unieke propositie om nieuwe bedrijven te betrekken bij onze bestaande of nieuwe projecten, ons netwerk voor hen open te stellen en hen te ondersteunen met alle stappen die nodig zijn om hier, in Midden-Brabant, hun bedrijf gratis op te zetten.”