Breeze Team © Anne Gaertner
Author profile picture

Met Aireas heeft Eindhoven een club zeer actieve luchtmeters: mensen die, geholpen door een groot aantal over de stad verspreide meetkastjes, precies bijhouden hoe het met fijnstof en andere onwenselijke luchtvervuiling is gesteld. Maar het blijft niet alleen bij meten: met het pilotproject “Longen van de Stad” is een eerste poging gedaan daadwerkelijk de luchtkwaliteit te verbeteren. Duidelijk is dat de finale oplossing voor het fijnstofprobleem nog niet gevonden is. We gingen daarom kijken in Hamburg, waar Breeze Technologies het mensenrecht op schone lucht probeert te concretiseren.

Als volwassenen ademen we 15 tot 20 keer per minuut. Degene die op het platteland woont, heeft geluk. Want niemand in de stad weet precies wat voor lucht er precies wordt ingeademd. En met welke – mogelijk schadelijke – stoffen de stadsmensen hun lichaam voeden. Dat moet anders, vonden informatici Robert Heinecke en Sascha Kuntze, die in 2015 in Hamburg het bedrijf Breeze Technologies opgerichtten. Met de door de start-up ontwikkelde luchtsensortechnologie en de passende infrastructuur kan iedereen zich op de hoogte stellen van de luchtkwaliteit op zijn locatie. Heinecke is inmiddels Chief Executive Officer bij Breeze, en Kunze heeft de functie van Chief Technology Officer van het gestaag groeiende bedrijf overgenomen.

Een interactieve kaart voor luchtkwaliteit

Het product van Breeze is wereldwijd in trek: de jonge ondernemers bieden niet alleen luchtkwaliteitssensoren aan, maar overtuigen ook met hun gestructureerde voorbereiding en de visualisatie van de gegevens. Hiervoor biedt het bedrijf op zijn website een interactieve kaart als burgerinformatieplatform aan. Hierop iedereen informatie vinden over de kwaliteit van de lucht. Maar hoe uitgebreider de door het Hamburgse bedrijf ontwikkelde kleine sensorboxen worden gebruikt, hoe nauwkeuriger de informatie zal zijn.

 width=
Breeze Environmental Analytics Cloud & Air Quality Sensor ©Breeze Technologies

“Stedelijk terrein is een eerste relevant toepassingsgebied”, zegt Heinecke over de doelstellingen van Breeze. “Elke stad die het leven van haar burgers beter wil maken, die vandaag het leven in de stad van morgen plant, moet in staat zijn om gegevens over de luchtkwaliteit te verstrekken en in real time in te grijpen om die waar nodig te verbeteren.” En Breeze heeft zich gespecialiseerd in precies dit onderwerp. De sensoren, die nog geen 10 cm hoog zijn, meten alle indicatoren die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft geïdentificeerd voor het bepalen van de luchtkwaliteit. Deze omvatten temperatuur en vochtigheid, koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO2), stikstofmonoxide (NO), stikstofdioxide (NO2), fijnstof (PM10 en PM2,5), zwaveldioxide (SO2), ozon (O3) en ammoniak (NH3).

Snelle oplossingen

Breeze verzamelt al deze gegevens in real time met een meetinterval van 30 seconden. Zo kunnen potentiële problemen onmiddellijk worden geïdentificeerd. De informatie stelt het stadsbestuur in staat om de ontstane problemen onmiddellijk onschadelijk te maken en actief tegenmaatregelen te nemen. Dankzij kunstmatige intelligentie leert het Breeze Technologies platform bij elke maatregel ter bestrijding van luchtvervuiling meer: omdat de realtime luchtkwaliteitsgegevens het ook mogelijk maken om direct succes te meten, kan de kennis die op deze manier wordt opgedaan, direct worden gebruikt in de volgende projecten. Daarnaast kunnen de sensoren ook worden gebruikt om de impact van bouwmaatregelen op het stadsklimaat te analyseren en te optimaliseren.

De sensoren kunnen overigens ook worden gebruikt in kantoorgebouwen. Hier worden de gegevens tegelijkertijd aangevuld met slimme oplossingen voor luchtverbeteringen – zoals het aanbrengen van muurcoatings met fotokatalytische effecten, zoals zonlicht, of moswanden voor luchtfiltering.

Betrouwbaarheid

Hoewel er al meer meettoestellen voor de luchtkwaliteit zijn, zegt Heinecke: “Ik ken er geeneen waar ik tevreden over ben als het gaat om de kwaliteit van de gegevens. Meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid is een van de grootste uitdagingen op het wetenschappelijke gebied van luchtkwaliteitsmetingen. Daarom publiceren we gedetailleerde informatie over hoe we onze instrumenten kalibreren en hoe nauwkeurig ze zijn”. Breeze werkt samen met NGO’s – zo is bijvoorbeeld de technologie voor een luchtmonitoringnetwerk langs de Elbe, geïnitieerd door NABU, ontwikkeld door Breeze.

De stad Eindhoven heeft geprobeerd het probleem op te lossen met een pilotstudie “Longen van de stad”

Visies

Breeze beheert momenteel projecten in de steden Hamburg, Neckarsulm, Hennef en Moers. Onlangs is het luchtmonitoringnetwerk in Neckarsulm online gegaan. Nu al wordt reikhalzend uitgekeken naar de eerste feedback. Naast de steden werken de twee Hamburgers ook samen met bedrijven om hun oplossingen verder uit te breiden. De start-up is zelfs vertegenwoordigd in verschillende Europese landen en in bedrijven buiten Europa.

De verzamelde gegevens moeten worden geïntegreerd voor verdere toepassingsscenario’s. Zo zouden astmapatiënten bijvoorbeeld op basis van actuele luchtkwaliteitsgegevens over het hele gebied kunnen beslissen waar en wanneer ze willen sporten, zoals hardlopen. Heinecke wijst ook op verdere visies:

“Stel je voor dat je hardloop-app voor jou de gezondste looproute genereert. Of dat je bij je volgende zoektocht naar een appartement gedetailleerde informatie krijgt over de gemiddelde luchtkwaliteit op straat. We werken er hard aan om dit mogelijk te maken.”

Breeze

Breeze Technologies UG werd opgericht in 2015 als onderdeel van een Europees innovatie- en versnellerprogramma voor slimme steden. Het team van het bedrijf bestaat uit wetenschappers, ingenieurs, analisten, informatici, ontwerpers en voormalige consultants met internationale professionele ervaring. De jonge ondernemers werken ook nauw samen met onderzoeksinstituten en universiteiten zoals Havenstad Universiteit en de Universiteit van Hamburg. Na financiering van verschillende EU-startprogramma’s werd het bedrijf – samen met gevestigde bedrijven zoals Bosch Sensortec en Siemens – uitgeroepen tot een belangrijke startende onderneming in MarketsAndMarkets‘ meest recente studie van de markt van de milieusensor. Bovendien werd Breeze Technologies door het Europees Parlement erkend als een van de meest veelbelovende start-ups in de Europese Unie. Tot slot behoren de oprichters Robert Heinecke en Sascha Kuntze tot de belangrijkste Europese sociale ondernemers in de Forbes 30 Under 30.

De video van het bedrijf legt de technologie verder uit: