© VDL
Author profile picture

High Tech Systems and Materials (HTSM) is de sector die Brabant in 100 jaar op de kaart heeft gezet. Door de jaren heen is er een volledige waardeketen omheen gebouwd, met Brainport Eindhoven als centrale plek. Anno 2021 is het een industrie geworden waar de hele wereld van afhankelijk is: zonder Brabant geen chips in je smartphone. “Deze magneet zonder weerga heeft de kracht om ook nu ons land weer uit de crisis te trekken – en te houden”, aldus directeur Brigit van Dijk – Van de Reijt van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) liet een uitvoerige studie uitvoeren naar de status van de HTSM-sector in Brabant. Het biedt een gedetailleerd overzicht van de sector, inclusief de sterke punten, de risico’s en en de kansen die de regio te bieden heeft. Lees hier het hele rapport. In een serie van drie artikelen legt Innovation Origins het vergrootglas op deze sector. Vandaag deel 1. Lees hier de hele serie.

Brabant heeft een lange en wereldvermaarde staat van dienst op het gebied van geavanceerde machinebouw en complexe systemen. Het ecosysteem is opgebouwd rond een industrieel cluster met topspelers als Philips, ASML, NXP, VDL en DAF Trucks. Daarnaast spelen de diverse campussen en kennisinstellingen een rol, net als het high tech toeleveranciersnetwerk van Brainport Industries, een coöperatie van 110 bedrijven met een sterke concentratie in het zuiden.

Niet vanzelfsprekend 

De huidige COVID-19 pandemie en de recente geopolitieke ontwikkelingen hebben laten zien dat niets vanzelfsprekend is. Daarnaast staat de wereld voor serieuze maatschappelijke uitdagingen: denk aan de energietransitie en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Vanuit het besef dat Brabant een van de meest geavanceerde manufacturing hubs ter wereld is, ziet de HTSM-sector deze ontwikkelingen vooral als een kans om de wereld andermaal zijn kracht te laten zien. Daarbij kan de constructieve samenwerkingscultuur in Brabant zijn waarde toevoegen voor iedereen in het ecosysteem en zo het verschil blijven maken in een extreem competitieve wereld.

De 129.000 medewerkers van 15.500 HTSM-bedrijven in de provincie (cijfers 2018) zijn, zo stelt Birgit van Dijk vast, “perfect voorgesorteerd om de grote uitdagingen van onze tijd te lijf te gaan en tegelijk de Nederlandse economie opnieuw op te bouwen. Hun samenwerking met overheden en kennisinstellingen zorgt er daarbij voor dat handen en hersens altijd met elkaar verbonden blijven.” 

Talent, internationalisering en financiering

Cruciaal in dat spel zijn talentontwikkeling, internationale samenwerking en gerichte financieringsinstrumenten. Op alle drie deze onderdelen is nog werk te verzetten, vult Frits Hoeve, Senior Project Manager HTSM bij de BOM, aan. “Het opleiden, aantrekken en behouden van talent, ook internationaal, blijft een gevoelig punt voor ons ecosysteem. Er is veel gespecialiseerde kennis nodig, op alle onderwijsniveaus. Alleen met een integrale aanpak waarbij alle stakeholders worden betrokken kunnen we als regio onze concurrentievoorsprong behouden en de maatschappelijke uitdagingen aanpakken. Zo slagen we erin om de strategische internationale partijen die kunnen bijdragen aan dit ecosysteem te identificeren en gericht aan te spreken.”

Gerichte acties

Uit het BOM-onderzoek komt naar voren dat de de sector met een aantal gerichte acties nog beter kan functioneren – en daarmee nog sneller de gewenste economische en maatschappelijke oplossingen zou kunnen bieden. Het gaat daarbij om:

  • Risicodragend kapitaal in de meest risicovolle ontwikkelingsfasen van bedrijven die nieuwe technologieën ontwikkelen en willen uitrollen, om op die manier hoogtechnologische bedrijvigheid voor Nederland te behouden en concurrerend te zijn op mondiaal niveau.
  • Beter gecoördineerde overheidsondersteuning op alle niveaus, op basis van scherpere keuzes en langjarige, substantiële middelen. Nu is de steun nog te gefragmenteerd en incidenteel; overheden moeten hun krachten bundelen om de HTSM-sector op een nog hoger plan te brengen. Dat betekent óók interdisciplinair overleg tussen de departementen van Economische Zaken, Onderwijs Cultuur & Wetenschappen, Financiën, Binnenlandse Zaken en Justitie.
  • Verhoudingsgewijs dezelfde Rijksondersteuning als de andere mainports voor infrastructuur en (culturele) voorzieningen.
  • Geen bezuinigen op innovatiesubsidies en -stimuleringspakketten vanuit de ministeries van Financiën en EZK.

De Brabantse HTSM-sector is die investering meer dan waard, zegt Frits Hoeve. “In Brabant kan iedere component, elke denkbare machine, ieder mogelijk geïntegreerd systeem uitgevonden, ontworpen, ontwikkeld, geproduceerd, geassembleerd, op de markt gebracht, gecommercialiseerd en – desnoods op afstand – onderhouden worden. Daarmee vormt deze sector de sleutel tot de aanpak en oplossing van alle belangrijke uitdagingen waar de wereld momenteel voor staat.”

Volgende week deel 2, met de focus op talent.

Samenwerking

Dit artikel is gemaakt in een samenwerking tussen Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en onze redactie. Innovation Origins is een onafhankelijk journalistiek platform dat zijn partners zorgvuldig uitkiest en uitsluitend samenwerkt met bedrijven en instellingen die achter onze missie staan: het verhaal van innovatie verspreiden. Op die manier kunnen wij onze lezers waardevolle verhalen aanbieden die volgens journalistieke richtlijnen tot stand zijn gekomen. Wil je meer weten over hoe Innovation Origins samenwerkt met andere bedrijven? Klik dan hier