Bert Pauli
Author profile picture

Om de concurrentiekracht van de Brabantse High tech Maakindustrie verder te versterken zijn nieuwe investeringen hard nodig. “Hoewel het grote delen van de industrie op dit moment weer voor de wind gaat, kan geen ondernemer lang van zijn successen genieten” zegt gedeputeerde Bert Pauli van Economische Zaken. Hij sprak bij een bijeenkomst van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij BOM.

“Europa wordt meer en meer een verdringingsmarkt: bedrijven kunnen hun marktaandeel vaak alleen nog vergroten ten koste van anderen. De groei verschuift richting Azië. Dat vergt keuzes en investeringen. Keuze voor een niche en investeringen om daarbinnen de beste te worden. 2017 is hét moment om samen te investeren in verdere versterking van onze innovatieve maakindustrie.”

De provincie wil daar zelf ook een bijdrage aan leveren, onder meer via een steun van 17,5 miljoen waarvan het grootste deel naar de ontwikkeling van Brainport Industries Campus gaat. Pauli: “Met een nieuw hightechprogramma gaat de provincie samen met het bedrijfsleven die ketensamenwerking verder versterken. Hierdoor kan de sector sneller gebruik maken van de mogelijkheden die automatisering, robotisering en digitalisering hen biedt. Want het gaat niet meer om wie het goedkoopst produceert, maar wie dat het slimste doet.”

Brabant economie