Author profile picture

Wat gaat goed in Brabant? Wat kan beter? Waar moeten we de komende jaren serieus werk van maken? Hoe pakken we dit aan? Aan welke inzichten, feiten en cijfers hebben ondernemers en bestuurders behoefte? BrabantKennis, BrabantAdvies en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) gaan de komende maanden de antwoorden op die vragen proberen te vinden. Om ook in de toekomst een “duurzaam sterke economie” te houden.

“Brabant heeft een sterke economie, onze prestaties zijn prima en de werkloosheid is historisch laag”, zegt BOM-voorman Jan Pelle in een toelichting. “Maar het economisch speelveld om ons heen verandert sneller dan ooit tevoren. Digitalisering, nieuwe geopolitieke verhoudingen en klimaatverandering zorgen voor nieuwe dynamiek. De winnaars van vandaag kunnen morgen verliezers zijn. Wie met die blik naar Brabant kijkt, ziet dat we zeker niet altijd in de voorhoede spelen. We zitten in de middenmoot waar het gaat om arbeidsmarkt, wonen en gezondheid. Ook op andere terreinen zijn de uitdagingen groot.”

Pelle ziet die uitdagingen bijvoorbeeld in de globalisering, maar ook in de mate waarin Brabantse ondernemers al deelnemen aan de circulaire economie of de wijze waarop ze omgaan met digitale data. Ook wijst hij erop dat er “om droge voeten te houden en onze ambitieuze CO2 doelen te halen” nu echt werk moet worden gemaakt van de energietransitie. “Er is dus werk aan de winkel. We moeten ons blijvend inspannen voor een duurzaam sterke economie in Brabant, zodat werk en welvaart worden bevorderd en bedrijven een vitale bijdrage kunnen leveren aan de grote maatschappelijke transities.”

BrabantAdvies, BrabantKennis en de BOM willen, op basis van de input die ze nu uit de provincie verzamelen, in het najaar een magazine met praktische tips uitbrengen dat verder gaat dan het Bruto Binnenlands Product. Gebruikers moeten met de feiten en cijfers uit het magazine beter in staat zijn te sturen op kritische succesfactoren. “We benoemen strategisch relevante indicatoren die later kunnen worden samengebracht in een dashboard om te sturen. Dit alles biedt besluitvormers inzicht in de toekomstige ontwikkeling van de Brabantse economie.”