© Philips
Author profile picture

De helft van de totale Nederlandse productiewaarde in Life Sciences & Health (zo’n tien miljard euro) komt voor rekening van Noord-Brabant. Bijna een kwart van alle banen in deze sector komt in deze provincie terecht. Vooral biotech groeit stormachtig: het aantal nieuwe vestigingen groeide sinds 2014 met 43% en het aantal banen in deze industrie verdubbelde.

Brainport (Medtech) en Noordoost-Brabant (pharma) zijn de hotspots. Andere topplaatsen in Nederland zijn de regio’s Leiden en Utrecht.

Dat alles blijkt uit de zojuist verschenen studie ‘Life Sciences & Health Sector‘ die de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) heeft laten uitvoeren. Het ruim 200 pagina’s dikke onderzoeksverslag geeft een breed beeld van deze sector en de rol daarbinnen van de Brabantse bedrijven, campussen, kennisinstellingen en overheden.

“Het doel van de studie is om buitenlandse bedrijven een gedetailleerd overzicht te geven van de Life Sciences sector in Brabant met inbegrip van de sterke punten en kansen van onze regio”, zegt projectleider Thijs Taminiau van de BOM. “De sector in Brabant heeft de afgelopen jaren een bovengemiddelde groei laten zien. Tussen 2014 en 2018 is het aantal LS&H vestigingen in Brabant met ruim 11% gegroeid en de groei van de werkgelegenheid was met 15,4% nog hoger.” Een belangrijke reden voor het onderscheidende vermogen van Brabant in deze sector ligt volgens Taminiau in constructieve samenwerkingsmodel. “Kort samengevat: het opbouwen van samenwerkingsverbanden in de regio is een snel en soepel proces – sneller dan waar dan ook. Mensen of bedrijven die zich willen aansluiten en een bijdrage willen leveren, passen zich aan en profiteren er snel en gemakkelijk van mee.”

Brabant nationaal leidend in LS&H productie

© Pivot park

Brabant levert een belangrijke bijdrage aan de productiewaarde van de Life Sciences & Health sector in Nederland. In 2014 (het laatste jaar waarover CBS cijfers publiceerde) bedroeg de Brabantse Productiewaarde in de sector ruim 5 miljard euro, meer dan de productiewaarde van de overige elf provincies samen.

Verdeling productiewaarde binnen Life Sciences & Health

Het succes op het gebied van Life Sciences & Health staat niet op zichzelf, schrijven de onderzoekers. “Brabant heeft de hoogste innovatie-intensiteit van Nederland. De totale Research & Development-uitgaven in de private sector bedragen, in verhouding tot het Regionaal Bruto Binnenlands Product, 2,99%: meer dan het dubbele van het landelijk gemiddelde (1,15%). Om dat te illustreren: in Europa is Brabant de nummer vijf in de lijst van regio’s met het hoogste aantal octrooiaanvragen.

18.160 banen

In Brabant zijn 910 vestigingen van Life Sciences & Health bedrijven te vinden, goed voor 18.160 banen. Dit is respectievelijk 15,6% en 23,5% van de totale Nederlandse Life Sciences & Health sector. Met Philips en MSD zitten er bekende grote namen binnen de sector, maar er zijn ook volop relatief onbekende. Hieronder staan, in werknemers, de grootste LS&H-bedrijven in Brabant. Het betreft de organisaties die officieel als onderdeel van deze sector worden aan gemerkt. Volgens de BOM zijn er daarnaast nog honderden andere bedrijven die zelfstandig of als toeleverancier actief zijn in de sector, maar om administratieve redenen formeel buiten de sector vallen. Denk daarbij aan bedrijven als Thermo Fisher Scientific, VDL, Neways, Siemens, Sioux en Kulicke & Soffa.

De grootste Brabantse LS&H bedrijven, gemeten naar werknemers

Ongeveer 40% van alle Nederlandse banen in de productie van farmaceutische basisproducten en farmaceutische preparaten is te vinden in Brabant. In de productie van bestralingsapparatuur, elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur (zoals beeldvormings-, gezondheidsmonitoring- en detectieapparatuur) is Brabant nóg dominanter met een aandeel van bijna driekwart van alle banen in Nederland.

Banen en vestigingen in 2018: Brabant en Nederland

Pivot Park

Vooral onderzoek en ontwikkeling in biotech is snel gegroeid, zo laat het rapport zien. Het aantal vestigingen groeide met 43% en het aantal arbeidsplaatsen verdrievoudigde bijna (+ 260%). “Deze spectaculaire groei is grotendeels het gevolg van het succes van de Brabantse biofarmaceutische onderzoekscampus Pivot Park en haar buren MSD (Merck) Pharmaceutical Operations and Biologicals en Aspen. In 7 jaar tijd is Pivot Park, gebouwd op het fundament van Organon Research, uitgegroeid tot de thuisbasis van 60 biofarmaceutische onderzoeksbedrijven en instituten met bijna 600 medewerkers.”

De kracht van Brabant

de waardeketen

Volgens de onderzoekers zijn er 7 aspecten die de kracht van Brabant op het gebied van Life Science & Health aangeven:

“De aanwezigheid van een volledige waardeketen op het gebied van Medtech en Pharma laat zien dat Brabant een volwassen en bloeiende LS&H sector heeft”, besluit Taminiau. “De aanwezigheid van onder meer onderzoek, productie en logistiek in een relatief klein geografisch gebied is iets om trots op te zijn, maar het is vooral ook een uitnodiging voor buitenlandse bedrijven om onderdeel uit te maken van dit ecosysteem.”

attachment

Lees hier het hele rapport

Life Sciences & Health Sector