Author profile picture

Op het industrieterrein van Chemelot komt een biogasfabriek die zo’n 700.000 ton mest gaat verwerken tot biogas. Het biogas zal een deel van het aardgas op het industrieterrein van Chemelot gaan vervangen. De fabriek levert 60 miljoen kubieke meter biogas, dat wordt ingezet ter vervanging van aardgas voor de kunstmestproductie op Chemelot. Voor dit project krijgt Zitta Biogas Chemelot een SDE subsidie (Stimulering duurzame Energie).

Eerder ging de bouw van de fabriek niet door omdat dezelfde subsidie was afgewezen, nu is de aanvraag goedgekeurd en kan de biogasinstallatie er alsnog komen. Dit is niet alleen een belangrijke stap in de verduurzaming van het terrein, maar ook  goed voor de klimaatdoelstellingen, zo laat John Horrevorts directeur van Re-N Technology (oprichter van Zitta Biogas Chemelot) weten. Met de biogasfabriek kan 25 miljoen kubieke meter aardgas worden bespaard en ook methaan- en ammoniakemissie uit mest worden hiermee sterk teruggedrongen in de omgeving van de boerenbedrijven.

Het vergisten van mest gebeurt in twaalf vergisters met een totaalvolume van 84.000 kubieke meter. Van de reststromen maakt de biogasfabriek mestkorrels, alle voedingsstoffen worden uit de mest gehaald. Dit levert 4,5 miljoen fosfaat per jaar op dat als droge meststof naar landen gaat waar hier een tekort aan is. Ook vangt de fabriek zo’n 2 miljoen kilo stikstof op dat wordt omgezet in vloeibare kunstmest. “We verwerken alles en ontzorgen boeren volledig. Zij hoeven ons alleen de mest te leveren. Van die mest maken we – naast biogas- een exportwaardige organische mestkorrel. Deze gaat naar gebieden met een tekort aan mineralen, waar ons graan vandaan komt bijvoorbeeld, en op deze manier sluiten we kringlopen”, aldus Horrevorts.

Het biogas dat niet naar de industrie gaat en restwarmte van fabrieken op Chemelot wordt gebruikt voor het drogen van reststroom tot mestkorrel. Dat is volgens Horrevorts het grote voordeel van een terrein als Chemelot waar flink wat restwarmte uit de industrie aanwezig is. Hierdoor zal deze biogasfabriek efficiënter zijn dan andere fabrieken, zo stelt hij.

Zitta Biogas Chemelot gaat dit jaar gebruiken om het plan verder uit te werken. Hoeveel de fabriek gaat kosten wil Horrevorts ‘in het midden laten’. Over de subsidie zegt hij: “We krijgen een toeslag per kwh geproduceerde energie om het verschil in prijs tussen fossiel en duurzaam te dekken. We gaan een grote fabriek bouwen, maar voor die bouw krijgen we geen subsidie. Dit is voor eigen risico. We krijgen dus pas iets als we ook echt produceren.” Het zal naar verwachting nog enkele jaren duren voordat de fabriek af is.