Image by David Bruyland from Pixabay
Author profile picture

Het universitair ziekenhuis in Basel, Zwitserland zet artificiële intelligentie (AI) in om grote, complexe datasets te evalueren en zo het onderzoek naar gepersonaliseerde immuuntherapieën vooruit te helpen. Het systeem analyseert enorme hoeveelheden medische gegevens die over lange perioden zijn verzameld. Dit kan gaan om zaken als persoonlijke gezondheidsgegevens en röntgenfoto’s, maar ook om genetische sequenties of videobeelden van chirurgische ingrepen.

Het universitair ziekenhuis van Bazel gebruikt dergelijke gegevens nu om nauwkeurig gerichte, geïndividualiseerde therapieën te ontwikkelen. Dit betekent dat zij in het geval van kanker of andere complexe ziekten in staat zijn de behandeling af te stemmen op de individuele patiënt. Verwacht wordt dat een gepersonaliseerde therapie optimale resultaten zal opleveren met minimale bijwerkingen. Maar gegevens verzamelen, beheren en evalueren is één ding. Patiëntgegevens moeten ook worden beschermd in het kader van de privacywetgeving.

Big Data

Dit betekent dat ze moeten worden geanonimiseerd en opgeslagen, zodat ze in de toekomst kunnen worden geraadpleegd en gebruikt. Deze eis bracht Bazel ertoe zijn opslag- en archiveringsinfrastructuur te heroverwegen. “We hebben gegevens van radiologie en ruwe genetische gegevens, maar ook weefselmonsters voor histopathologie die door robots worden gedigitaliseerd. We hadden een oplossing nodig om Big Data van alle soorten veilig te archiveren en toch universeel toegankelijk te maken,” legt Müller uit.

De vorige systemen van de kliniek hadden volumebeperkingen van acht terabyte. Maar de hoeveelheid gegevens uit pathologie, laboratoria en andere bronnen was in de loop der jaren gegroeid tot honderden terabytes. Dit betekende dat de universiteit moest investeren in een nieuwe oplossing voor gegevensopslag. Müller en zijn team kozen uiteindelijk voor Hewlett Packard Enterprise, dat in samenwerking met Scality een private cloud storage-oplossing aanbood. Het universitaire ziekenhuis heeft het systeem geïmplementeerd in drie datacenters op de campus.

Ook interessant: Quantumcomputer helpt bij de zoektocht naar een persoonlijke kankertherapie