Author profile picture

Het is een gewilde beurs, de Veni. NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek, keert er elk jaar vele tientallen uit aan jonge ambitieuze onderzoekers op alle mogelijke deelterreinen. Dit jaar zijn er in totaal 154 Veni’s toegekend, voor alles bij elkaar ruim 38 miljoen euro. Acht van die beurzen landden in Eindhoven – meer dan ooit tevoren. Met het geldbedrag, €250.000 per onderzoeker, kunnen de winnaars gedurende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. In totaal dienden in deze Veni-ronde 1115 onderzoekers een onderzoeksvoorstel in voor financiering. Daarvan zijn er nu 154 gehonoreerd, ofwel 14%. De aanvragen werden door middel van peer review beoordeeld door externe deskundigen uit de betreffende vakgebieden.

De acht winnaars van de TU Eindhoven gaan onder andere onderzoek dan aan polymeer-elektronica, innovatieve materialen voor verbeterde zonnecellen, het controleren van voetgangersstromen en ethisch redeneren door kunstmatige intelligentie.

De acht winnaars en projecten van TU/e op een rij:

Stabiliteit en structuur in oneindig-dimensionale ruimtes

Dr. Rob Eggermont – Mathematics and Computer Science

Het wordt steeds belangrijker om datastructuren te analyseren waarin het aantal variabelen zeer groot is. Eggermont gaat zulke structuren onderzoeken om aan te tonen dat hun analyse niet steeds complexer wordt, zelfs als het aantal variabelen stijgt.

Roosters en dichtstbijzijnde punten zoeken

Dr. Thijs Laarhoven – Mathematics and Computer Science

Roosters, herhalende configuraties van punten, kunnen gebruikt worden om prachtige symmetrische structuren te beschrijven, en ze liggen aan de basis van veilige digitale communicatie in het aankomende tijdperk van de quantumcomputer. Dit onderzoek bestudeert de wonderbaarlijke wisselwerking tussen roosters en slimme methodes om dichtstbijzijnde punten te vinden.

Polymere monolaag elektronica

Dr. Mengmeng Li – Chemistry

Halfgeleidende polymeren zijn goedkoop en eenvoudig te maken en zijn veelbelovend voor de volgende generatie elektronica. Het ontwikkelen van hun functionele moleculaire monolagen maakt bestudering van ladingstransport en bottom-up plastic elektronica mogelijk.

Het begrijpen en beheersen van voetgangersstromen

Dr. Alessandro Corbetta – Applied Physics

Drukte, wachtrijen, aantallen bezoekers die niet adequaat worden opgevangen: klinkt dat bekend? Wat als automatische systemen in real-time voetgangersstromen konden reguleren en voor meer comfort en veiligheid zouden zorgen? Dit onderzoeksproject analyseert live videobeelden en gebruikt wiskundige modellen en zelflerende systemen. Als voetganger gaan we hier dagelijks voordeel van ondervinden.

Artificiële ethici

Dr. Elizabeth O’Neill – Ethics, moral philosophy

Artificiële intelligentie (AI) van de toekomst kan beter toegerust zijn in ethisch redeneren dan mensen. Als AI zou adviseren om de meest fundamentele morele overwegingen te veranderen, is er een context denkbaar waarin dit advies opgevolgd zou moeten? Dit project onderzoekt zowel praktische als filosofische implicaties van deze artificiële ethici.

Flexibele, snelle hoogspanningspulsen voor een beter milieu

Dr. Tom Huiskamp – Electrical Engineering (prof. dr.ir. Guus Pemen)

Door elektrische energie in korte hoogspanningspulsen aan te bieden kan lucht en water worden gereinigd en kan water desinfecterend en voedselrijk voor planten gemaakt worden. De onderzoeker gaat een nieuwe, snelle, solid-state flexibele gepulste hoogspanningsvoeding ontwikkelen om de robuustheid, efficiëntie en regelbaarheid van deze toepassingen een significante boost te geven.

Tweedimensionale materialen als innovatieve contacten in zonnecellen

Dr. ir. Bart Macco – Applied Physics

Vanwege hun uitzonderlijke eigenschappen worden tweedimensionale materialen als belangrijke nieuwe bouwsteen beschouwd in de nano-elektronica. In dit project zullen deze 2D-materialen in een heel nieuw veld verkend worden: om de efficiëntie-limiterende contacten van siliciumzonnecellen te verbeteren en dat op een industrieel haalbare manier.

Een systeem voor een informatie-gedreven model van stedelijke activiteit – reisroutines van generieke huishoudens

Dr Soora Rasouli – The Built environment 

Het voorspellen van de verkeersvraag is een kernactiviteit van verkeersplanning. De huidige generatie van modellen wordt snel minder relevant als gevolg van nieuwe ontwikkelingen zoals shared cars en mobility-as-a-service, mogelijk gemaakt door ICT.Dit project stelt zich daarom tot doel een prototype van de nieuwe generatie verkeersmodellen te ontwikkelen.