Author profile picture

Tientallen verschillende instrumenten om de werkloosheid te bestrijden zijn er in de gemeente Eindhoven. Logisch dat de ene beter werkt dan de andere. Om nu echt goed zicht te krijgen op de effectiviteit van al die middelen, komt de gemeente met een matrix. Een overzicht waarin alle beschikbare manieren om de werkloosheid aan te pakken zijn verzameld, compleet met doel, doelgroep, looptijd, en andere specifieke kenmerken.


Hier vind je de matrix

Hier de complete toelichting op het belang van de matrix


De matrix arbeidsmarkt geeft een zo compleet mogelijk beeld welke projecten, instrumenten en initiatieven vanuit Gemeente Eindhoven zijn ingezet rond de arbeidsmarkt. Nu de lijst af is, is het tijd voor stap 2 en 3: de lijst gebruiken bij de afweging van nieuwe acties en uiteindelijk bij de toetsing ervan op hun (kosten)effectiviteit. Wethouder Staf Depla, de eerder deze week de matrix presenteerde, waakt er echter voor de werkloosheidsbestrijding af te doen als een kostenafweging. “Het is geen wiskunde, effectiviteit ligt aan meer factoren dan alleen de laagste prijs. Een dure maatregel kan best duurzamer zijn. Bovendien moet je oppassen appels met peren te vergelijken. Verschillende doelgroepen vragen om een verschillende aanpak.”

De matrix is onderdeel van de voortdurende strijd van de gemeente om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken. Die situatie is ontstaan omdat er, dankzij de economische groei, al een paar jaar steeds meer vacatures zijn, maar de werkloosheid desondanks niet navenant afneemt. En dat ondanks de reeks aan maatregelen om dat aan te pakken, je zou er moedeloos van worden. “Nee hoor”, zegt Depla. “Zolang ik nog verbetermogelijkheden zie, is er hoop. Bijvoorbeeld door in de regio beter samen te werken. Maar los daarvan: in het coalitieakkoord hebben we afgesproken naar ‘volledige werkgelegenheid’ te streven. Kortom: er is geen andere weg.”