Foto: Bart van Overbeeke
Author profile picture

Vandaag presenteerde het allereerste studentenkabinet zijn regeerakkoord. Alle universiteiten in Nederland leveren één minister. Die minister heeft een programma voor een onderwerp dat voor zijn of haar universiteit belangrijk is.

“Onderwijs en onderzoek zijn fundamentele investeringen in een betere toekomst”, zo valt te lezen in een brief van studentminister-president Timon Metz aan politiek Den Haag. “Deze brief is een uitgestoken hand richting het nieuwe kabinet. Praat niet over studenten, maar mét studenten. Universiteiten zijn een bron van wijsheid, kennis en innovaties die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van een hernieuwd Nederland”, sluit hij af.

Vijf vragen aan de minister van innovatie Dirk van Meer, student aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en CEO van Team CORE.  

Wat is het belangrijkste doel van dit studentenkabinet?

“In de afgelopen tien jaar werd onderwijs en onderzoek vaak genoemd in partijprogramma’s. Alleen in de uitvoering van de uiteindelijk gevormde kabinetten kreeg het niet de gewenste aandacht. Denk aan verschillende betuigingen en de invoering van het leenstelsel. Dit terwijl universiteiten met alle wetenschappers en studenten oneindig veel mogelijkheden hebben om bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Zij komen, bijvoorbeeld in studententeams, met bijzondere innovaties die echt impact kunnen hebben. Kijk bijvoorbeeld naar het Eindhovense studententeam CASA. Dit team laat zien dat het mogelijk is om duurzame huizen te ontwikkelen die echt geschikt zijn voor de markt. Dat kan een goede oplossing zijn voor de problemen op de woningmarkt. Voor dit soort ontdekkingen door studenten heeft de politiek te weinig oog.”

Waarom mag innovatie niet ontbreken als ministerspost?

“Innovaties zijn het resultaat van goed onderwijs en onderzoek. Dat is in het verleden ook gebleken. Technologieën uit bijvoorbeeld de industriële revolutie hebben het beleid bepaald. Innovatie zorgt ervoor dat alles verandert. Nu komen er weer veel grote veranderingen aan, denk bijvoorbeeld aan de opkomst van Artificiële Intelligentie (AI). Dit gaat heel veel invloed hebben op ons werk en dagelijks leven.”

Waarom is het juist nu tijd voor dit kabinet?

“Tijdens de huidige pandemie zien we hoe belangrijk onderzoek is. We zien dat het kabinet wekelijks overlegt met wetenschappers in het Outbreak Management Team (OMT) om beleid te bepalen op basis van nationale en internationale onderzoeken. Zo krijgt onderzoek ineens een serieuze stem. Waarom benoemen we niet ook een dergelijk orgaan als het OMT voor de woningnood en de energietransitie? Ook daarin kan het onderzoek van universiteiten een grote bijdrage leveren aan het bepalen van het beleid.”

“De inzet van slimme technologie, zoals AI, had situaties bij de Belastingdienst zoals in de toeslagenaffaire in ieder geval deels kunnen voorkomen. Als politici met onderzoekers en studenten in gesprek gaan, kunnen we samen kijken naar oplossingen. Elk gesprek dat we voeren en elke innovatie die we inzetten is een stap in de goede richting, een stap naar een betere toekomst.”

Wat wil jij bewerkstelligen als innovatieminister?

“Innovatie in het onderwijs zelf is belangrijk. Ik denk dat de Technische Universiteit Eindhoven al heeft laten zien dat challenge-based learning een enorm positief effect heeft op het onderwijs. Al doen we er als maatschappij nog niet genoeg mee. Challenge-based learning is een nieuwe manier van onderwijs waarin studenten in interdisciplinaire teams aan de slag gaan met uitdagingen die bedrijven aanreiken. Het gaat dus om problemen uit de echte wereld. Studenten denken out of the box en komen met nieuwe oplossingen. Wat als in de toekomst niet alleen bedrijven maar ook overheden challenges formuleren voor de studenten? Dat levert waarschijnlijk hele nieuwe inzichten op. Zo kunnen universiteiten op een nieuwe manier bijdragen met kennis die nodig is om beleid te maken, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en woningnood.”

TU/e innovation Space won recent een grote prijs voor haar visie rondom challenge-based learning.

Hoe ziet volgens jou de toekomst eruit?

“We willen in gesprek met politici om ervoor te zorgen dat onderzoek vanuit de universiteit in de toekomst een belangrijkere rol speelt bij het bepalen van beleid. Daarbij is meer aandacht voor innovatie erg belangrijk. Dit moet doordringen in alle bestaande ministeries in Den Haag. Wetenschappers en studenten werken iedere dag aan technologieën van de toekomst. Ga met hen in gesprek en bepaal aan de hand daarvan het beleid. Dan gaan we vooruit.”