Author profile picture

De banengroei in Eindhoven is sterker dan die in de rest van de regio. Het verschil met het landelijk gemiddelde is nog groter. Eindhoven doet Dat blijkt uit cijfers van Metropoolregio Eindhoven (MRE) over alle 21 gemeenten van de regio.Inline afbeelding 1

Screen Shot 2016-07-20 at 21.39.31

De MRE-rapportage geeft inzicht in de werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant, op regio- en gemeentelijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de werkgelegenheid, de ontwikkelingen daarin en het profiel van de werkgelegenheid. Het gaat hierbij om vaste banen, inclusief uitzendkrachten.

Screen Shot 2016-07-20 at 21.40.44Op de peildatum 1 april 2015 waren in Eindhoven 150.300 personen aan het werk in 19.840 vestigingen. Het aantal banen is sinds het voorgaande jaar gestegen maar nog niet op het niveau van 2011. Het aantal vestigingen is sinds 2011 vrijwel ieder jaar toegenomen, dit betrof vooral eenmanszaken/ZZP-ers.

Screen Shot 2016-07-20 at 21.40.11

De werkgelegenheid naar sector kent een duidelijk andere opbouw dan gemiddeld in Zuidoost-Brabant. Er zijn relatief veel banen in de zakelijke dienstverlening en onderwijs en minder in de industrie en landbouw.

Screen Shot 2016-07-20 at 21.46.25