Author profile picture

Peter Wennink - President and Chief Executive Officer_print_29288Met drie tips aan jonge ondernemers kreeg Peter Wennink, ceo van ASML, maandagavond zijn gehoor bij de uitreiking van de BOV-trofee helemaal op zijn hand. “Koester de durf, verbeelding en vastberadenheid. Het zijn eigenschappen die je helpen op de weg van de vooruitgang.” Wenninks belangrijkste adviezen:

  1. Ga onzekerheid niet uit de weg,
  2. zoek samenwerking op,
  3. en geef je medewerkers de mentale vrijheid om te handelen.

Met zijn tips blikte Wennink ook terug op de lastige beginjaren van ASMI/ASML. Een tijd waarin het allerminst zeker was dat het bedrijf zou overleven, maar ook een tijd waarnaar veel oudgedienden van het inmiddels tot 14.000 werknemers uitgegroeide bedrijf in Veldhoven, nog vaak naar terugverlangen.

“Poverty makes creative”, aldus Wennink. Onzekerheden zijn voor een beginnend bedrijf eerder kansen dan obstakels. En ze zijn een aansporing tot samenwerking. Wennink:

Omdat deze vorm van samenwerking niet uit financiële kracht maar uit visie en passie was geboren, moest er vanaf het eerste moment worden zeker gesteld dat er voor alle partners, of laten wij zeggen stakeholders, een vorm van genoegdoening of incentive zou kunnen bestaan.

Het fair verdelen van de koek, die door alle stakeholders werd gecreëerd, is nog steeds een hoeksteen voor ons open innovatiemodel, en nog steeds met ASML als regisseur.

Kortom, zoek samenwerking gebaseerd op wederzijds voordeel. Zoek naar partners met de juiste competentie, betrouwbaarheid en met een bereidheid om vooral transparant om te gaan met risico’s en mogelijke opbrengsten.

Dat laatste is cruciaal: beheers je eigenbelang als je op zoek wilt gaan naar effectieve en innovatieve vormen van samenwerking.

De complete speech van Wennink is te lezen op het weblog van Brainport.

Zie ook: Eric van Schagen wint BOV-trofee 2015