Ashley de Bie en Prof. dr. Erik Korsten demonstreren TraceBook ©TU/e
Author profile picture

Er zijn al veel tools die helpen met keuzes maken in het dagelijks leven. Google Maps laat de beste route zien en Spotify geeft suggesties van muziek om naar te luisteren. Ook in de medische wereld worden systemen ontwikkeld die zorgverleners ondersteunen met beslissingen die zij moeten maken.

Artsen en verpleegkundigen nemen belangrijke beslissingen voor ernstig zieke patiënten. Wanneer zij de juiste behandeling kiezen kunnen patiënten sneller herstellen en is de kans op overlijden kleiner. Er zijn medische richtlijnen en checklists die zorgverleners daar nu al mee zouden moeten helpen, dit werkt in de praktijk niet. Juist omdat zij snelle keuzes moeten maken hebben zij geen tijd om deze richtlijnen door de spitten. Een checklist werkt ook vaak niet doordat deze vrij algemeen is.

Tracebook

Ashley De Bie en Shan Nan van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben samen met het Catharina Ziekenhuis een digitale tool ontwikkeld voor zorgpersoneel. TraceBook verzamelt gegevens uit verschillende systemen (apotheken, labuitslagen en medische gegevens) en formuleert individuele adviezen die passen bij de situatie van de patiënt.

TraceBook werkt op telefoons, tablets en laptops. Met algoritmes analyseert de tool de data van de patiënt en geeft wetenschappelijke onderbouwde adviezen aan de zorgverleners. De zorgverlener kan zien hoe TraceBook op het advies is uitgekomen zodat hij hier zelf nog dingen in aan kan passen wanneer uitslagen veranderen.

Onderzoek

De Bie is internist-intensivist in-opleiding en heeft de tool getest op de IC-afdeling van het Catharina ziekenhuis. Bij in totaal ruim 400 patiënten heeft hij gebruik gemaakt van de papieren checklist en de tool zodat dit vergeleken kan worden.

Uit dit onderzoek blijkt dat TraceBook beter werkt dan de standaard checklist. Zorgverleners zagen minder cruciale informatie over het hoofd en konden hierdoor beter beoordelen welk onderzoek of welke behandeling nodig was. De patiënt bleven minder lang in het ziekenhuis. De pijnervaring werd minder omdat er vaker pijnstillers werden gegevens en er werd minder (onnodige) antibiotica voorgeschreven.

TraceBook wordt inmiddels ook getest in een militair ziekenhuis in China. Volgens onderzoeker Shan Nan zijn de ervaringen ook hier positief.

Toekomst

De resultaten van de huidige studies worden gebruikt om de tool verder te ontwikkelen. Er wordt gekeken naar de toevoeging van machine learning en tekstanalyse zodat de tool zelf kan reageren op beschikbare data. De gebruiksvriendelijkheid wordt ook verder verbeterd.

Het onderzoek is een initiatief van e/MTIC, een samenwerkingsverband van de TU/e, het Catharina Ziekenhuis, het Maxima Medisch Centrum en Phillips, en Brainbridge 2. Brainbridge 2 is een samenwerking tussen TU/e en Zhejiang University in China.

Het doel van e/MTIC is om samen sneller nieuwe oplossingen door te voeren in de zorg. TraceBook is een goed voorbeeld hiervan; verschillende bedrijven en ziekenhuizen hebben al interesse getoond in de tool.

Ook interessant:
Start-up of the day: ‘Virtuele speeltuin draagt bij aan herstel kinderen in ziekenhuis’
CATO: een virtuele coach voor mentaal herstel