Author profile picture

Op 25 september wordt bekend welke 5 startups met de Brabant Startup Awards aan de haal gaan. In de aanloop naar dat event in de Tilburgse Wagenmakerij blikken we vooruit met de juryleden. Vandaag Andrea van Elsas, Chief Scientific Officer van Aduro Biotech in Oss.

Na een carrière bij Organon in Oss richtte Andrea van Elsas zich als mede-oprichter van BioNovion op de ontwikkeling van innovatieve therapeutische antilichamen op het gebied van immuunoncologie. Sinds 2015 is het bedrijf onderdeel van Aduro Biotech. Maar daar ging een lange weg aan vooraf. Van Elsas: “Bij de start van BioNovion met een researchportefeuille aan kandidaat-geneesmiddelen uit de voormalige Organon stal zijn we door Brabantse financiers als BLSF en BOM op tijd erkend. Het team van drie oprichters – Wiebe Olijve, Hans van Eenennaam en ik – combineerde een breed scala aan vaardigheden, kennis en ervaring in wetenschap en de ontwikkeling van geneesmiddelen, met geloofwaardigheid en ondernemerszin. De opening van ons hoofdkwartier op de door gemeente Oss en Provincie Brabant gefinancierde Pivot Park campus in Oss gaf het laatste zetje tot een vliegende start.”

Andrea van Elsas of Aduro
Andrea van Elsas, Aduro

Van Elsas noemt geneesmiddelenontwikkeling is een proces van oneindig diverse vaardigheden, lange adem en vol hordes en tegenslagen. “Alle hordes die BioNovion de eerste twee jaar tegenkwam werden met succes genomen, soms met interne expertise maar veel vaker door de juiste externe experts erbij te halen. Als oprichters hadden we een groot internationaal netwerk waaruit geput kon worden. Telkens kwam de onderneming er sterker uit. Bovenal hebben we als oprichters een duidelijke koers uitgezet, een ijzersterk team gebouwd, en zijn zeer actief op zoek gegaan naar de klant.”

Een deel van de spin-out portefeuille kon na twee jaar weer terugverkocht worden aan MSD, het bedrijf dat Organon had overgenomen. Daarna kon de jonge onderneming op eigen kracht doorgroeien. Weer anderhalf jaar later werd het bedrijf overgenomen door Aduro Biotech, een Amerikaans Nasdaq-genoteerd bedrijf dat volgens Van Elsas over complementaire kennis en een sterke financiële basis beschikte, “waardoor de BioNovion programma’s op snelste manier klinisch getest konden gaan worden”. Aduro heeft inmiddels in totaal zo’n 160 mensen in dienst, van wie er 120 in Berkeley werken en 40 in Oss.

Brabant

Het Brabantse innovatieve ecosysteem heeft veel voor BioNovion en Aduro betekend, zegt Van Elsas.  “Brabant heeft een onevenredig sterke pool van mensen met een HBO- en WO-achtergrond, die in of rond Organon geschoold zijn in vaardigheden die van belang zijn voor succesvolle geneesmiddelenontwikkeling, van lab naar registratie en markt. Dat is echt uniek in Nederland. Deze pool van ex-collega’s is na het sluiten van de voormalige Organon R&D organisatie uitgewaaierd en heeft een enorm netwerk aan kennis en expertise opgeleverd.”

Bij de beoordeling van de startups voor de awards let Van Elsas in eerste instantie op de ‘probleemoplossers’. “Ik ben zeer geinteresseerd in ondernemingen die een werkelijk probleem oplossen, voor nu of juist voor de nabije toekomst. Brabant verkeert in een benijdenswaardige positie, met de concentratie van bedrijven en universiteit rondom Eindhoven, met hoogwaardige technologie van wereldklasse en de recente erkenning van farmaceutische kennis en ondernemerschap in Oss. In nieuwe ondernemingen zie ik graag dezelfde ‘can do’ mentaliteit, niet slechts op Brabant of Nederland gericht maar mondiaal en zonder schroom.”

Een gouden tip heeft Van Elsas niet direct, maar wel een ‘gouden combinatie’: “Brabantse nuchterheid gekoppeld aan grenzeloos ondernemerschap met ambitie, zoals Amerikanen dat vaak laten zien.”

Hoofdfoto: Staatssecretaris Mona Keijzer bezoekt Aduro op het Pivot Park in Oss