Author profile picture

Aanstaande maandag, 10 oktober, is de Dag van de Duurzaamheid. Eindhoven staat daar bij stil met een avond vol zeepkistpitches, presentaties, een duurzame markt en een film in ‘t Lempke. Een en ander is onderdeel van het duurzaamheidsproject Congrestival040. Een van de pitches komt van André Cools van Proeftuin040. Hij zal het hebben over ‘voedsel aan de basis’.

Stadslandbouw is volgens Cools een typisch voorbeeld van hoe je met één onderwerp verschillende thema’s aan elkaar kunt verbinden en nieuwe mogelijkheden creëert. “Met buurtmoestuinen wordt bijvoorbeeld niet alleen lokaal voedsel geproduceerd: men wordt ook in contact gebracht met de natuur, bewust gemaakt van de eigen foodprint en de keuzes die als consument gemaakt worden. Daarnaast biedt het kansen voor sociale cohesie, maar ook voor het activeren van ouderen of – zoals in ons ‘Bietje Buurten’ project – het integreren van migranten.”

Door circulaire economie en stadslandbouw met elkaar te verbinden kan de lokale kringloop gesloten worden én komen er kansen voor innovatieve nieuwe producten, diensten en concepten op basis van voedsel en organische stromen, zegt Cools. “Dat is niet alleen economisch interessant: het staat ook heel dicht bij de mens en maakt daarmee het thema van de circulaire stad op een herkenbare manier zichtbaar voor het publiek.”

In de stad zijn al tegen de 50 stadslandbouw initiatieven actief waar betrokken inwoners en duurzame ondernemers en instanties aan de slag zijn met stadslandbouw. “Een goede ontwikkeling”, zegt Cools. “Er mag wat ons betreft echter nog wel meer gebeuren. In de ‘Visie Stadslandbouw’ wordt bijvoorbeeld ingespeeld op het meer mogelijk maken en ondersteunen van initiatieven die met stadslandbouw inspelen op de belangrijke thema’s van deze tijd. Maar ook het structureel integreren van stadslandbouw als middel binnen welzijnsorganisaties om maatschappelijke doelen te bereiken is belangrijk. Net als het koppelen van stadslandbouw aan techniek, design en de circulaire stad om tot innovatieve en duurzame concepten en businessmodellen te komen.

Cools hoopt dat het Congrestival040 mensen en organisaties inspireert om zelf aan de slag te gaan of bij te dragen aan bestaande of nieuwe projecten. “Het creëren van brede allianties en netwerk is van levensbelang voor het integraal ontwikkelen van de duurzame stad van de toekomst. Wij hopen uiteraard ook dat stadslandbouw beter in beeld komt als een goed middel om samen met de uitdagingen aan de slag te gaan. De verbinding met stadslandbouw schept interessante mogelijkheden!”

De bijeenkomst in ‘t Lempke is openbaar toegankelijk, maar vooraf aanmelden is wel nodig.