Author profile picture

Eindhoven wil een smart society worden. Maar hoe gaat dat? Wat gebeurt er al? En van welke voorbeelden kunnen we iets leren? De DATAstudio onderzoekt de transitie die de stad moet doormaken om daadwerkelijk zo’n smart society te worden. Met elke week een nieuwe bijdrage op E52. Deze week het slotakkoord: een overzicht van alle programma-onderdelen van de Datastudio tijdens de Dutch Design Week. Lees hier alle afleveringen in deze serie.

Met het programma Embassy of Data op de Dutch Design Week en het World Design Event zet DATAstudio Eindhoven de leringen op een rij die ze heeft getrokken uit haar programma de afgelopen jaren. Nog even kort: de centrale vragen van de DATAstudio waren: hoe ziet een slimme samenleving eruit en hoe kunnen we de ontwikkeling daarvan bevorderen?

De principes zijn niet moeilijk te formuleren: in een slimme samenleving helpt technologie burgers zich met elkaar te verbinden, helpt ze hen om zich met hun (stedelijke) omgeving te verbinden en helpt ze zich met hun overheid te verbinden. In een slimme samenleving staan de wensen en noden van burgers centraal, en is technologische ontwikkeling geen doel op zich, maar één (belangrijk) middel om aan om aan die behoeften te beantwoorden. De spil waar dit alles om draait is de steeds belangrijkere, beloftevolle maar ook problematische rol die data speelt in de samenleving en in de ontwikkeling van de stad.

Principes formuleren is één ding. De volgende en iets lastigere vraag is: wat moeten we doen om die principes vorm te geven? Welke partijen moeten hoe handelen om de slimme samenleving vorm te geven?

Op die vraag wil de Embassy of Data verschillende mogelijke antwoorden geven, die elkaar ondersteunen en zo met elkaar een beeld schetsen. Dat beeld is in zeker mate te lezen als een alternatief voor het klassieke verhaal van de smart city, waarin niet de burger maar technologie de ontwikkelingen stuurt.

Het is nu bijna zover. Morgen – zaterdag 21 oktober – opent op de Embassy of Data. De hoogste tijd voor een complete preview van het programma.

Tentoonstelling Embassy of Data
Wanneer: 21 tot en met 29 oktober, 10:00 – 17:00 uur
Waar: Oud V&D-gebouw, Vrijstraat 11, 5611 AT, Eindhoven
Taal: Nederlands
(toegang gratis!)

In een prachtige installatie geinspireerd op het panorama van Mesdag heeft data-visualisator Richard Vijgen de publiek beschikbare (open) data over het centrum van Eindhoven zo afgebeeld dat de toeschouwer die data in één oogopslag daadwerkelijk kan zien. Hier wordt niet de data van de burger uitgelezen, maar andersom: de burger kan de data van de stad lezen- een belangrijke voorwaarde om data onderdeel en onderwerp van het democratisch debat te maken.
Daarnaast kunnen bezoekers aan een data-loket met (aankomende) data-specialisten in gesprek over hun eigen wensen, grenzen en ideeën als het gaat om het verzamelen en gebruik van data ten behoeve van de ontwikkeling van hun stad, hun buurt of hun eigen leven. Gesprekken kunnen worden gevoerd aan de hand van twee cases: ten eerste de beroemde CityBeacon. Welke data zouden burgers willen dat die verzamelt? Met welk doel? En wat voor data zou die liever niet moeten verzamelen? De tweede case gaat meer over het privé leven. Als er sensoren in de watertoevoer of afvoer van huishoudens geplaatst zouden worden, is belangrijke data over het (eventuele) gehalte aan plastic en andere stoffen te verzamelen, maar ook kan zo data worden verzameld over de privélevens in die huishoudens. Over wat voor vragen vind jij dat er data verzameld moet worden? Wie mag die data zien? Wie niet? Wat voor garanties moeten geboden kunnen worden voor dat jij bereid bent om data te leveren? Gesprekken kunnen natuurlijk ook gevoerd worden over andere data-gerelateerde onderwerpen.

 

Finale: Een Stad Zo Slim Als Haar Bewoners
Wanneer: 24 oktober, 11:00 – 17:00 uur
Waar: Natlab, Kastanjelaan 500, 5616 LZ, Eindhoven
Taal: Engels
Gratis deelname!
Registreer hier voor de laatste plekken.

A City As Smart As Its Citizens is een internationale conferentie over de stand van zaken en de nabije toekomst van de slimme samenleving. Drie fantastische internationale sprekers: Maya Indira Ganesh, Usman Haque en Drew Hemment treden aan en zullen met het uit Nederlands afkomstig panel Merel Noorman, Saskia Beer en Chris Sigaloff onder leiding van moderator Michiel de Lange nu voor ons liggende vragen onder de loep nemen waar we mee aan de slag moeten als we het menen met die slimme samenleving. Hoe kan de burger worden data-empowered? En hoe verbeteren we de leesbaarheid en bruikbaarheid (voor burgers) van data stromen in de publieke ruimte?
Een groot aantal voorbeelden uit buien- en binnenland worden aangehaald om een beeld te krijgen van wat ons te doen staat. Na elke spreker is er een intensieve discussieronde met het publiek om hun reacties en ideeën over data-empowerment en data-leesbaarheid in beeld te krijgen en mee te kunnen nemen. Als je mee wilt praten en mee wil denken reserveer nog snel een van de laatste plekken. Let op: voertaal is Engels.

 

Woenseltopia
Wanneer: 28 of 29 oktober
Tijd: 14:00 – 17:00 uur
Waar: Oud V&D-gebouw, Vrijstraat 11, 5611 AT, Eindhoven
Taal: Nederlands

Stel je wordt op een dag wakker in Woensel-Noord en in de nacht blijkt er een geheimzinnige muur te zijn verschenen rondom Woenselse Heide en de Tempel. Negen jaar lang kan er niemand in of uit. Hoe geef je vorm aan die kleine samenleving? Bijna alles moet op de schop. Maar hoe? Hoe ga je de buurten aanpassen? In een serious game krijg je de kans om samen met 19 andere deelnemers onder leiding van een game master aan een grote speeltafel oplossingen te bedenken over hoe jullie op basis van beschikbare data voor voldoende eten voor iedereen en geschikte woningen gaan zorgen. Wie weet er iets van groente verbouwen? Hoeveel koeien of kippen zijn er nodig wanneer iedereen vlees blijft eten en hebben we daar wel plek voor? Hebben we nog wel auto’s nodig? Kunnen we misschien parkeerplaatsen veranderen in tuinen? Kunnen woningen handiger worden gedeeld en anders worden gebruikt?
Woenseltopia heeft als doel om onbekende kwaliteiten van buurtbewoners zichtbaar te maken in het streven bevolkingsgroepen en leeftijden dichter bij elkaar te brengen. Bovendien kunnen de spelers zien voor wat voor beslissingen de juiste data zeer belangrijk is, en wanneer je helemaal niks hebt aan data. Woenseltopia is ontwikkeld in samenwerking met Play the City.
Graag vooraf aanmelden: 28 oktober of 29 oktober. Laat ook op facebook zien dat je komt op 28 oktober of 29 oktober.

 

MapLab
Wanneer: 26 oktober
Tijd: 9:30 – 11:00 uur
Waar: Oud V&D-gebouw, Vrijstraat 11, 5611 AT, Eindhoven
Taal: Nederlands
Gratis toegang

Hoe ziet de wijk eruit door de ogen van kinderen? MapLab is ontwikkeld door ontwerper Anab Jain (oprichter van Superflux uit Londen) en de Eindhovense educatief ontwerpers Beam It Up in opdracht van de DATAstudio als een workshop van vier sessies voor basisschoolleerlingen. In die middagen brengen de kinderen de omgeving van hun school in kaart: van ‘eng steegje’ tot ‘beste verstopplek’. Hun bevindingen in de vorm van foto’s, verhalen en tekeningen worden verzameld op een digitale kaart van Eindhoven. Hierdoor krijgen we op een kwalitatieve manier inzage in de beleving van de wijk door kinderen en wordt op een andere manier data vergaard over de belevingswereld van een belangrijke groep stadsbewoners die meestal niet gehoord wordt als het gaat om plannen en ideëen voor stadsontwikkeling. Tijdens het World Design Event nodigen we alle kinderen van de 5 deelnemende scholen nog een keer uit om hun visie op de stadsontwikkeling van Eindhoven met ons te delen aan de hand van korte interviews en een quiz. Een aansprekend panel van ontwerpers en beleidsmakers reageert op de visies en ook interactie met het publiek belooft ons allen met een frisse blik naar de stad te laten kijken.

Kortom, voor kinderen, bewoners van Woensel-Noord of andere wijken van Eindhoven, betrokken burgers, ambtenaren, professionals uit de ruimtelijke ordening, ontwikkelaars van data-diensten, ontwerpers en politici: letterlijk voor al deze groepen is dit programma. Wees welkom en denk mee!