AI-generated image of European unity, EU
Author profile picture

Het Europees Parlement stemt over nieuwe wetgeving, de zogeheten ‘AI Act’ , die de toepassing van kunstmatige intelligentie in Europa moet reguleren. De hele internationale techwereld kijkt mee. Sam Altman, ceo van OpenAI, dreigde vorige maand al om zijn software, waaronder ChatGPT, uit Europa te halen als er teveel beperkingen worden opgelegd.

Onacceptabele risico’s

De wet legt kunstmatige intelligentie op verschillende manieren aan banden en hanteert onder andere een risicogebaseerde benadering, waarbij AI-systemen worden ingedeeld in vier risiconiveaus: onaanvaardbaar, hoog, beperkt en minimaal. Toepassingen met onacceptabele risico’s zijn gezichtsherkenning en sociale scoring, zoals in China wordt gedaan. Of Brussel vandaag ook instemt met een verbod op realtime gezichtsherkenning is nog afwachten.

Hoge risico’s

AI-toepassingen met een hoog risico worden ook duidelijk gedefinieerd in de wet en omvatten gebieden zoals biometrische identificatie, beheer van kritieke infrastructuur, onderwijs en beroepsopleiding, werkgelegenheid, toegang tot essentiële diensten, rechtshandhaving, migratie en asielbeheer en justitie. De wet richt zich ook op grote taalmodellen zoals OpenAI’s GPT en Google’s Bard en vereist veiligheidscontroles, maatregelen voor gegevensbeheer en risicobeperking. Daarnaast krijgen AI-bedrijven op meerdere gebieden regels opgelegd, onder andere op het gebied van transparantie, energiegebruik en het gebruik van persoonlijke gegevens.

Het Europees Parlement heeft een initiatiefresolutie over wettelijke aansprakelijkheid voor AI aangenomen en de Commissie vorig jaar verzocht met wetgeving te komen. Daarop heeft de Commissie het voorstel voor een richtlijn inzake aansprakelijkheid voor kunstmatige intelligentie (AILD) ingediend, dat tot doel heeft de werking van de interne markt te verbeteren en uniforme niet-contractuele civiele aansprakelijkheidsregels vast te stellen voor door AI veroorzaakte schade.

Voortouw

De Europese Unie neemt het voortouw bij het opstellen van regels voor AI. Als onderhandelingen met de lidstaten – die later dit jaar plaatsvinden – slagen, is het de eerste AI-wet. Dat is positief, maar er is haast bij gebaat. Zo riepen een grote groep wetenschappers en andere belangrijke mensen in de techwereld eerder dit jaar al op om een pauze in te lassen voor de ontwikkeling van AI. Het doel is om eind dit jaar tot een akkoord te komen.