Author profile picture

Enexis Groep (via dochterbedrijf Enpuls) en de provincie hebben een overeenkomst getekend om in Brabant versneld over te gaan naar elektrisch vervoer. Het gaat personenauto’s, bussen en vrachtwagens.

Brabant is nu al een van de koplopers in elektrisch rijden, zo zegt de provincie in een toelichting. In 2017 zijn 1000 laadpalen in Noord-Brabant aanbesteed. “Marktpartijen zien steeds meer kansen voor elektrisch vervoer in Brabant en de bijbehorende diensten. Bijna een kwart van de Nederlandse publieke laadpalen staat in Brabant. In navolging van de elektrische busvloot in Zuidoost-Brabant die een van de grootste Europa is, werkt de provincie met diverse steden aan de overschakeling naar busvervoer zonder emissies.”

De belangrijkste doelgroepen voor elektrisch vervoer zijn particuliere autorijders, leaserijders, gebruikers van deelauto’s en wagenparkbeheerders. Volgens de provincie is er nog veel onbekend over elektrisch rijden en zijn er onjuiste beelden over het laden, de actieradius en de totale kosten van het gebruik. “Door gerichte communicatiecampagnes trekken de provincie en Enpuls potentiele e-rijders over de streep. De provincie en Enpuls willen het goede voorbeeld geven door zoveel mogelijk het eigen wagenpark te elektrificeren en diverse gemeenten nemen hierin ook al grote stappen, zoals Uden en Breda.”

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Energie) ziet veel voordelen in elektrisch vervoer: “Door het invoeren van elektrisch rijden te versnellen, verbetert de luchtkwaliteit zeker ook in de binnensteden. Bovendien besparen we energie. En voor de passagiers betekent elektrisch rijden niet meer schakelen en minder geluid en dus meer comfort.” Henk Visser, directeur Enpuls, wil met dit plan inzetten op versnelling. “Klantperspectief, netbeheer en ruimtelijke ordening komen hierin bij elkaar. Samen leren we wat nodig is om duurzame mobiliteit op grote schaal te faciliteren.”

Enpuls en de provincie willen ook het laden van elektrische auto’s met duurzaam opgewekte energie stimuleren. Daarnaast wordt samen met gemeenten het proces van een aanvraag voor een publieke laadpaal tot installatie verkort. Doel is om dit binnen een week rond te hebben.

De provincie en Enpuls zetten ook in op emissieloos vracht- en busvervoer. Naast al bestaande projecten voor openbare bussen gaat samen met gemeenten gekeken worden naar elektrisch doelgroepenvervoer. Elektrisch vrachtverkeer staat nog in de kinderschoenen. De provincie wil met marktpartijen een pilot opzetten voor 50 vrachtwagens. Daarnaast onderzoekt de provincie met gemeenten de mogelijkheid voor een nieuw soort laad- en losplaatsen waar zwaar vrachtverkeer de distributie overdraagt aan licht elektrisch vrachtverkeer voor de laatste kilometers in de stad.