Stratumseind in de vroege ochtend ©IO
Author profile picture
Stratumseind in de vroege ochtend
Stratumseind in de vroege ochtend

De gemeente Eindhoven denkt al ruim een jaar lang na over het verruimen van sluitingstijden van de Eindhovense horeca en de mogelijkheden van tijdelijke horeca in leegstaande panden.  De plannen zijn nu al veelbesproken en stuiten op veel weerstand van bewoners en een enkele ondernemer uit de binnenstad. Deze hebben op 3 maart 2015 ingesproken voor de Gemeentelijke raadscommissie en hun zorgen geuit. Dit tot grote ergernis van Stichting Horeca Platform Eindhoven, die deze week stelt dat “de ‘individuele insprekers’ het collectieve standpunt hebben vertroebeld.” Bewoners en ondernemers liggen onderling in de clinch. En de gemeente krijgt volgens de Stichting Horeca Platform een ‘vertroebeld’ beeld.

Op 3 maart spraken bewonersvertegenwoordigers van het Stratumseind, Stationskwartier en de eigenaar van Café Wilhelmina (De Bergen) in. De insprekers uitten zorgen over overlast, een toename van overlast door verruiming, een gebrek aan handhaving en een gebrek aan communicatie tussen ondernemers, bewoners en de gemeente.

Politiek

In de raadscommissie van 10 maart stelde de PvdA daarop dat “de belangen van de bewoners goed gewogen moeten worden, de gemeente eerst de gesprekken tussen ondernemers, bewoners en gemeente op orde moet krijgen, dat er bij overlast gehandhaafd moet worden en dat die instrumenten bij de gemeente nog te kort schieten.” De PvdA wil daarom de sluitingstijden het liefst vervroegen naar 2:00, omdat “Eindhoven niet alleen een uitgaansstad, maar ook een werkstad is.”

GroenLinks stelde dat “er voor de pilots breed draagvlak onder alle betrokkenen (bewoners, ondernemers, politie) moet zijn. En dat ondernemers in de gebieden Stationsplein, Markt en Wilhelminaplein niet op verruiming zitten te wachten.”

Waarmee tot ergernis van andere partijen, zoals de VVD, de discussie werd geblokkeerd en volgens D66 tot stilstand kwam.

Ten onrechte, stelt Horeca Platform Eindhoven in een reactie tegenover E52 en in een brief die onlangs naar de raad is verstuurd. De Stichting Horeca Platform Eindhoven bespreekt in de brief de gebieden Stationskwartier, Stratumseind, de Markt en de Bergen.

“Deze individuele insprekers, die op 3 maart 2015 een afwijkend verhaal verteld hebben, hebben de collectieve boodschap vertroebeld. Zoals bij het Stationskwartier, waar zij zichzelf hebben voorgedaan als vertegenwoordigers van alle bewoners uit het gebied. Zij deden voorkomen alsof het een drama was en dat handhaving nodig is. Dit was volledig in strijdt met de realiteit. Medebewoners en ondernemers zijn onaangenaam verrast.”

Eigen verhaal

Collectief komen ondernemers (via Stichting Horeca Platform Eindhoven) en bewoners nu per gebied met een eigen verhaal. En een convenant dat is ondertekend door de Gemeente Eindhoven, bewoners Stationskwartier en ondernemers. Ook bij het Stratumseind “zijn ondernemers en bewoners voor de vergadering van 31 maart 2015 voornemens om in navolging van het Stationskwartier een intentieverklaring op te stellen, die bij gemeente zorgen omtrent ‘overlast’ weg kan nemen.”

“Want er is onterecht een beeld ontstaan dat eventuele extra ondernemersruimte botst met de reeds ervaren overlast van bewoners. Alle concentratiegebieden in de binnenstad werken continu samen met gemeente, bewoners en politie om de leefbaarheid en levendigheid in harmonie samen te laten gaan. Middels dit korte schrijven willen we u dit nogmaals duidelijk maken.”, Aldus de betrokkenen in de brief.

Inspreker en Voorzitter Bewoners Vereniging VVE Seepardstad (Stationskwartier) Wil Notten reageert hoogst verbaasd. Notten weet niets van de brief en het ingesloten convenant af, die door één van zijn eigen bestuursleden J. Kalia is ondertekend. Serge Hoes, Voorzitter Bewonersplatform Stratumseind, stelt “dat de plank volledig wordt misgeslagen. Alleen rectificeren kan de schade nog beperken”.

Het is e52 niet gelukt om ondernemer Frank van den Nieuwenhof van Café Wilhelmina uit de Bergen te bereiken (we blijven het proberen). Volgens Stichting Horecaplatform Eindhoven heeft hij “zonder afstemming (wat hem vrij staat natuurlijk) ingesproken, maar een beeld geschetst dat niet berust op een collectief standpunt.”

Chaos compleet

De chaos in de discussie lijkt compleet als zelfs bewoners en ondernemers er onderling niet uit kunnen komen. Maar volgens Stichting Horeca Platform Eindhoven is er niets aan de hand:

“Wij hopen dat wij de raadsleden op deze manier alsnog een duidelijk beeld hebben gegeven van de behoefte van de verschillende gebieden, maar met name de unieke samenwerking die Eindhoven kent tussen ondernemers, gemeente en bewoners. Een samenwerking die u het vertrouwen moet geven om zonder angst voor frictie tussen ondernemen en wonen een besluit te nemen”

Buiten deze discussie, erkent ook Horeca Platform Eindhoven, staan de cultureel ondernemers. Hun roep om verruiming tot 8:00 en plek in niet overlastgevende gebieden klinkt steeds harder. Binnen de politiek gaan bij vrijwel alle partijen geluiden op om deze groep culturele ondernemers ruimte te bieden in leegstaande panden ‘in de rafelranden van de stad’. Om tot in de vroege morgen en in alle rust culturele evenementen te kunnen organiseren.

Rectificatie van Vereniging Horecabelangen Stratumseind

Vanwege de commotie door de brief van Stichting Horeca Platform Eindhoven, heeft Vereniging Horecabelangen Stratumseind op 26 maart een rectificatie naar de raadscommissie gestuurd. In de rectificatie stelt de vereniging dat de bewering over de intentieverklaring voor het Stratumseind veel te voorbarig is.

Kritiek op wethouder Bianca van Kaathoven

Er spelen behalve de bewonersbelangen nog meer zaken. Zo heeft wethouder Bianca van Kaathoven kritiek van de raad gekregen waarin haar verweten wordt onduidelijk te zijn in haar plannen. De raadsleden vinden het commissieraadsvoorstel diffuus en snappen niet wat een verlaatje en verruiming precies inhoud en wat de voorwaarden daarvoor zijn.

Verloop politieke discussie

Hoe het in de binnenstad zelf gaat aflopen zal a.s. dinsdag 31 maart, wanneer de discussie verder gaat, moeten blijken. Tijdens de technische toelichting afgelopen 24 maart werd echter de mogelijkheid tot uitstel al geopperd.