Author profile picture

Het aantal internationale studenten aan de Universiteit Maastricht blijft harder toenemen dan de Nederlandse. Voor dit collegejaar staan 9500 buitenlandse studenten ingeschreven, tegenover 8500 Nederlandse. Daarmee blijft Maastricht met afstand de meest internationale universiteit van Nederland. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de universiteit.

De universiteit ziet het aantal Duitse studenten wat afnemen, dat heeft volgens de woordvoerder te maken met de investeringen in het Duitse onderwijs.

De groei van de studentenaantallen in Maastricht loopt iets achter bij de landelijke trend: 4% om 5%.  Het totaal aantal studenten dat in Nederland ingeschreven staat voor een bachelor- of masteropleiding aan een universiteit ligt nu op bijna 290.000, zo blijkt uit voorlopige cijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Voorzitter Pieter Duisenberg geeft aan dat de stijging van het aantal studenten op universiteiten goed is voor de Nederlandse economie, maar tegelijkertijd uit hij ook zijn zorgen: “De signalen over werkdruk in het onderwijs, ook op universiteiten, moeten zeer serieus genomen worden. De regering heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van topniveau blijft. Dit kan alleen door fors te investeren.”

Maastricht University deelt deze zorgen, maar voorziet voorlopig geen problemen als het gaat om de kwaliteit van het eigen onderwijs. “Er zijn geen opleidingen met echte pieken in studentenaantallen, hierdoor zijn we in staat om goed te anticiperen. We komen niet in de problemen en kunnen het onderwijs van hoge kwaliteit vast houden. Maar we houden wel constant een vinger aan de pols”, aldus een woordvoerster van de universiteit. Met studenten, de universiteit en andere instellingen zoals het VSNU wordt het onderwijs voortdurend gemonitord. “Dit zorgt ervoor dat we adequaat kunnen handelen zodra we signalen krijgen dat er iets mis is.”

Vanmorgen maakte onderwijsminister Van Engelshoven strengere regels bekend rondom het instellen van een numerus fixus voor opleidingen. Van deze maatregelen heeft de universiteit geen last. “Dit zou alleen een zinvolle maatregel zijn als een specifieke opleiding ineens heel populair zou worden, dat is hier niet het geval”, aldus Dols. De opleiding geneeskunde – waar al decennia lang een numerus fixus bestaat – is uitgesloten van deze maatregel.