industrieterrein De Hurk
Author profile picture

Het Regionaal Ontwikkelfonds Werklokaties (ROW) heeft acht miljoen euro beschikbaar om bestaande bedrijventerreinen binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven te versterken. Ondernemers, vastgoedeigenaars of gebruikers van vastgoed kunnen er gebruik van maken om hun werklokatie te herontwikkelen. Het geld wordt uitgegeven in de vorm van een lening tegen 7% rente.

De negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) hebben het ROW in het leven geroepen om te komen tot het versterken van bestaande bedrijventerreinen. Ondernemers kunnen een aanvraag tot subsidie indienen op basis waarvan een lening of garantie verstrekt kan worden.

Het ROW ondersteuntprojecten die leiden tot werkgelegenheid, innovatie, versterking van regionale ketens van toeleveranciers of versterking van bestaande en nieuwe regionale clusters en campussen. Hiermee moet een bijdrage worden geleverd aan het versterken van Brainport.

De minimale omvang van gesteunde projecten is twee miljoen euro. De maximale ROW-bijdrage is 50% van de totale projectkosten tot een maximum van 2,5 miljoen.

Meer details in de subsidieverordening.

Het stedelijk gebied Eindhoven omvat de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.