Author profile picture

Technologiestichting STW stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor het Eindhovense onderzoeksprogramma i-CAVE. Daarnaast komt er 2,3 miljoen euro vanuit bedrijfsleven. Het project i-CAVE richt zich op verschillende facetten van de zelfrijdende auto en staat onder leiding van TU/e-hoogleraar Henk Nijmeijer. 

Zelfrijdende voertuigen brengen grote voordelen met zich mee, maar voor het ‘gewone verkeer’ zal de invoering van autonome voertuigen nog wel even op zich laten wachten. In het programma i-CAVE slaan wetenschappers, bedrijven en overheden de handen ineen om samen voertuigen te ontwikkelen die zowel autonoom kunnen rijden (op afgesloten wegen) als coöperatief kunnen rijden op de openbare weg.

Het programma richt zich op alle belangrijke aspecten die komen kijken bij de ontwikkeling van zo’n zogeheten dual mode-systeem. Onderzoekers richten zich bijvoorbeeld op de ontwikkeling van de benodigde sensoren, zoals camera’s en radar. Ook zullen onderzoekers de benodigde regeltechniek en (navigatie-)software ontwikkelen, die betrouwbaar en ‘fault-tolerant’ moet zijn. Daarnaast richten onderzoekers zich op logistieke facetten van zelfrijdende voertuigen, evenals de interacties tussen mensen en zelfrijdende voertuigen. Diverse overheden werken aan het programma mee omdat dual mode-systemen een oplossing kunnen bieden voor verkeersproblemen, met name in stadsomgevingen.

Uiteindelijk moet het programma met een demonstratieplatform laten zien dat de overstap van volledig handmatig rijden naar automatisch rijden wel degelijk mogelijk is.

Deelnemers in i-CAVE zijn onder andere bedrijven als DAF, NXP en Ford, maar ook partijen als ANWB, TNO, AutomotiveNL, gemeentes Eindhoven en Helmond en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Naast de subsidie van STW ontvangt i-CAVE een bijdrage van 2,3 miljoen euro vanuit bedrijfsleven.

Het onderzoeksvoorstel valt binnen het financieringsprogramma ‘Perspectief voor de topsectoren’. STW stelt in totaal ruim 16 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast investeren tientallen bedrijven in totaal ruim 8 miljoen euro. Doel is om samenwerkingsverbanden te bevorderen tussen overheid, organisaties en wetenschap dat aansluit bij de topsectoren.

Het Perspectief-programma leverde in deze ronde 28 onderzoeksinitiatieven op. De vijf gehonoreerde voorstellen ontvangen van STW een subsidie die varieert van 2,2 miljoen euro tot 4 miljoen euro.

Over STW
Technologie verandert de wereld en heeft een enorme impact op ons leven. Technologiestichting STW staat aan het begin van die verandering. Zij realiseert kennisoverdracht tussen de technische wetenschappen en gebruikers van die wetenschappelijke kennis. STW financiert excellent toepassingsgericht onderzoek en begeleidt de resultaten naar toepassing in de industrie, in het ziekenhuis of breder in de maatschappij.

STW is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en ontvangt voor het uitvoeren van haar missie financiering van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Economische Zaken, het bedrijfsleven en diverse andere organisaties. In 2014 bedroeg het budget van STW 90 miljoen euro.

TU/e
De TU/e is nog in twee andere gehonoreerde onderzoeksvoorstellen betrokken, namelijk onderzoek naar het terugwinnen van waardevolle stoffen uit afval en het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof voor de transportsector.

(Bron: nieuwsbericht STW)