Author profile picture

Vanaf 21 januari rijdt er in de spits vier tot zes keer een rechtstreekse busverbinding tussen het centraal station van Eindhoven en De Run in Veldhoven. Dat is een van de maatregelen die moeten zorgen voor een betere bereikbaarheid rond Brainport Eindhoven. De rest van de maatregelen staan in een intentieverklaring die vandaag werd ondertekend door de gemeente Eindhoven en Veldhoven, de Provincie, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ASML. In de plannen is vooral aandacht voor bedrijventerrein De Run en ASML, maar het is bedoeld voor de hele regio. Hiervoor trekken alle betrokken partijen 45 tot 50 miljoen euro uit.

Op het centraal station in Eindhoven verwelkomt Brainport voorzitter John Jorritsma minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, die vanuit Den Haag kwam voor de ondertekening van deze samenwerking. Jorritsma: “De economische groei in deze regio laat Chinese cijfers zien. De keerzijde van het succes is het verkeersinfarct. Met dit pakket aan maatregelen willen we de regio bereikbaar houden. Dit geldt niet alleen voor het bedrijfsleven maar ook voor de inwoners van Meerhoven en het Maxima Medisch Centrum. Ook zij zullen profiteren van deze maatregelen.”

Brainport Jorritsma/ Cora van Nieuwenhuizen

Jorritsma heeft elders verplichtingen, de rest van de delegatie krijgt alvast een voorproefje van de directe verbinding naar De Run en vertrekt richting ASML. Daar krijgen ze een toelichting op de plannen. Op de bovenste verdieping van het hoofdkantoor in Veldhoven geeft de minister aan dat het een unieke samenwerking is die als voorbeeld voor de rest van Nederland geldt. “Het wordt steeds drukker op de weg, maar ook op het spoor en de fietspaden merk je het. Daarom is het zo belangrijk dat we hier samen iets aan doen. Dat we niet alleen de bereikbaarheid verbeteren, maar dat werkgevers medewerkers ook actief stimuleren om op de fiets te komen of een auto te delen.”

Korte termijn

Naast de nieuwe busverbinding in januari gaat op korte termijn de bewegwijzering van bestaande fietsroutes op de schop, fietsknelpunten worden in kaart gebracht en verbeterd (op de Jozefeliasweg worden tegelfietspaden vervangen door asfalt), er komen deelfietsen op het station en in Meerhoven en er komt een pilot met parkeren op afstand. De eerste hiervan komt bij een verkeersader bij Meerhoven.

Frits van Hout, directielid van ASML, licht toe: “Het is de bedoeling dat werknemers daar hun auto neerzetten en overstappen op een bus om zo de files te vermijden. Moeten ze even wachten op de bus? Geen enkel probleem want er komen werkplekken zodat hier gewoon gewerkt kan worden. Aan de andere kant zorgt de nieuwe busverbinding ervoor dat mensen die ergens wonen waar ze makkelijk op Eindhoven centraal kunnen komen, sneller de bus nemen. Nu rijdt er een lijn die bij iedere halt stopt, de nieuwe lijn gaat rechtstreeks.”

In de pilot P+R Meerhoven is ruimte voor 400 auto’s, uit te breiden naar duizend. Als deze pilot succesvol is, is het de bedoeling om vanuit meerdere knelpunten een zogenaamd Smart Mobility Hub op te zetten. Van Hout: “ASML groeit flink, meer dan 12.000 man personeel, maar ook de leveranciers – zo’n 30.000 duizend man komen hier geregeld naartoe. Op andere plekken in de regio zie je diezelfde groei. Ook die plekken moeten bereikbaar blijven.” Hiermee doelt van Hout op de High Tech Campus, de Brainport Industries Campus en de Automotive Campus in Helmond.   

Lange termijn

In het maatregelen pakket gaan werkgevers in de regio hun werknemers aansporen om meer gebruik te maken van OV of collectief vervoer. Zo wordt er gekeken om volgend jaar te starten met shuttlebusjes die vanuit Veghel of Oirschot naar Eindhoven rijden. ASML doet dit al langer, zo heeft de Veldhovense werkgever extra fietsenstallingen neergezet, kleedruimtes met douches en regelingen om fietsen aantrekkelijker te maken. Van Hout: “Maar niet iedereen kan op de fiets komen, daarom zijn er aanvullende maatregelen nodig.”

Op langere termijn, vanaf 2020 wordt er gekeken om fietsroutes te verbeteren door bijvoorbeeld onderdooggangen, fietstunnels of bruggen aan te leggen. De bedoeling is dat er rond 2020 zo’n vier tot zes Smart Mobility Hubs liggen. De ondertekenaars verwachten dat er tegen die tijd ook gestart kan worden met pilots rond autonome shuttlediensten om de regio zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Nu komt zo’n 69 procent van de werknemers met de auto, de ambitie is om dit tussen 2021-2025 terug te brengen tot 47 procent.

Hier alle maatregelen in een overzicht op Poster