Author profile picture

Een nieuwe tentoonstelling in Kazerne, met producten uit de chaotische Chinese productiestad Shenzhen, wil een uitdaging zijn voor de manier waarop wij in het westen denken over design.

Het werk van Joseph Grima (het nieuwe hoofd van Design Academy Eindhoven) en Martina Muzi, beiden van de designonderzoeksgroep Space Caviar, de tentoonstelling ‘Born at Night’, brengt een scala aan artefacten samen – van bizarre lichtdisplays, tot karaoke-microfoons, en mobiele telefoons op maat – die allemaal de dominante ‘bottom-up benadering’ van de Chinese markt vertegenwoordigen.

“We zijn niet gegaan om objecten te verzamelen”, zegt Muzi, sprekend over het doel van het project. “We zijn er naar toe gegaan om het ecosysteem te bestuderen en als je daar zeven maanden verblijft, zie je hoe alles met elkaar samenhangt. Van de huizen van de mensen, de markt, de fabrieken, al die dingen zijn met elkaar verbonden om de producten te maken. Ze zijn voorbeelden van wat het ecosysteem is.”

“Wij werden aangetrokken door het nieuws dat Shenzhen de plaats was om te zijn als het gaat om innovatie, ontwerptechnologie en de elektronische markt. Omdat elektronica op zo’n grote schaal beschikbaar is, betekent dit dat elke ontwerper of maker er gewoon naartoe kan gaan om zijn dromen waar te maken.”

Zoals te zien is in de begeleidende 25 minuten durende film van de productgalerie, is de omgeving waarin deze producten worden gesmeed ver verwijderd van die in Eindhoven of elders in het westen. De dichtheid van goederen en materialen in Shenzhen, samen met de lakse houding van de samenleving ten opzichte van intellectuele eigendomsrechten, heeft een ongelooflijke copy-cat cultuur in de stad voortgebracht, met fabrikanten en onafhankelijke handelaren die tot diep in de nacht werken aan hun creaties – vaak halen ze het werk van anderen uit elkaar om iets beters te bouwen.

“Er zijn meer manieren om producten te ontwerpen en te ontwikkelen”, zegt Annemoon Geurts, Creative Director van Kazerne, over de boodschap achter de tentoonstelling. “We moeten er een discussie over beginnen, omdat China nu op ons voorligt en we met hen in de pas moeten blijven lopen. Als we met hun snelheid willen omgaan, moeten we iets doen. Ik denk dat we niet kunnen blijven werken zoals we nu doen.”

“We moeten samenwerken en misschien aan de ene kant meer vertrouwen hebben in open-sourceontwikkeling. En anderzijds – voor een stad als Eindhoven, met waarschijnlijk de meeste IP’s ter wereld, kan ik me voorstellen dat dat een ‘no-go-area’ is.”

“Wat gaan we dan doen om de snelheid van China bij te houden? Ik denk dat het een goede discussie is en dat we die moeten voeren.

Gevraagd naar wat bezoekers het meest kunnen verwachten van de tentoonstelling, benadrukt Muzi de voordelen van het kijken over de maatschappelijke en culturele kloof heen, en het zien hoe het ontwerpproces zelf vanuit een heel ander perspectief wordt benaderd.

“Als je de tentoonstelling leest als een scenario waarin je vragen kunt beantwoorden over hoe design in verband gebracht kan worden met industrieën, dan kun je je afvragen hoe de ruimtes waar design verricht wordt wordt hyper-verbonden zijn. En wat zijn die ruimtes? De ontwerpstudio? Misschien wel niet.”

“Wat leuk is om te observeren, is dat er veel verschillende manieren zijn om te ontwerpen, en een andere sociale structuur die dat toelaat – dus het is niet zozeer of je deze module hier kunt toepassen, het is meer wat je van deze module kunt leren om je ontwerpproces te verrijken, een beetje te veranderen of in twijfel te trekken.”

“In plaats van het product zelf in twijfel te trekken, trek je het proces in twijfel.”

De tentoonstelling ‘Born at Night’ is elke dag geopend in Kazerne van 12 tot en met middernacht, tot 17 september 2018.

Foto’s: Kazerne; Ruimte Kaviaar