Author profile picture

Het eerste kwartaal van dit jaar heeft nog geen kentering laten zien in de werkloosheidscijfers. Het aantal uitkeringen WW en PW was op 1 april net iets hoger dan drie maanden daarvoor: 12833 tegenover 12803.

Een klein lichtpuntje zit in de bijstandsuitkeringen (participatiewet). In maart was er voor het eerst sinds december 2015 sprake van een hele lichte daling.

Hoewel het economisch voor de wind gaat, doet Eindhoven het nog steeds minder goed dan de landelijke trend als het gaat om de werkloosheid. Wel is ook in Eindhoven voor het eerst sinds lange tijd deze trend van economisch herstel ook op de arbeidsmarkt terug te zien. In 2016 was het gemiddelde werkloosheidcijfer in Eindhoven 8000 mensen. In 2015 was dit 10.000 en in 2014 11.000 mensen.

Eindhoven heeft diverse programma’s lopen om werklozen terug naar werk te brengen. Daar is er vandaag nog een bijgekomen. De gemeente Eindhoven, uitzendbureau Actief Werkt en het Tempo Team hebben vrijdagmiddag hun handtekening gezet onder de Publiek Private samenwerking (PPS) ‘Meer mensen aan het werk’. Het doel van deze samenwerking is om zoveel mogelijk werkzoekenden, die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, aan een baan te helpen.

“Het is belangrijk dat we gebruik maken van de vacatures die open staan bij uitzendbureaus. We kunnen het als gemeente niet alleen, dus we zijn heel blij dat we met partijen als Actief Werkt en Tempo Team dit kunnen afspreken zodat er meer mensen de kans krijgen om aan de bak te komen”, vertelde wethouder Staf Depla tijdens de ondertekening.

De samenwerking duurt ten minste tot eind van dit jaar en de afspraak is dat in totaal 150 werkzoekende duurzaam worden geplaatst op de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om inwoners die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet en in voorkomende gevallen inwoners met een WW-uitkering. Vorig jaar was er een vergelijkbare samenwerking waarbij 125 mensen aan een baan geholpen zijn en daarvan zijn volgens Depla nog 87 mensen werkzaam.