© IO
Author profile picture

Zelfs het meest uitgebreide groeiscenario van Eindhoven Airport (100.000 vliegbewegingen in 2030) past binnen de huidige grenzen van het luchthaventerrein. Uit onderzoek komt naar voren dat uitbreiding van de benodigde faciliteiten (zoals vliegtuigopstelplaatsen, parallelle taxibaan en uitbreiding passagiersterminal) kan plaatsvinden binnen de huidige fysieke grenzen van het luchthaventerrein.

scenario 4 Eindhoven Airport

De vier onderzoekscenario’s voor periode na 2019 zijn:

  • Scenario 1: geen verdere groei, 43.000 vliegtuigbewegingen

  • Scenario 2: groei naar 55.000 vliegtuigbewegingen in 2030

  • Scenario 3: groei naar 73.000 vliegtuigbewegingen in 2030

  • Scenario 4: groei naar 100.000 vliegtuigbewegingen in 2030

Tot en met 2023 zijn er volgens het onderzoek ook “geen onoplosbare capaciteitsproblemen” in het luchtruim. Voor de periode daarna worden capaciteitsproblemen geadresseerd in de totale herinrichting van het luchtruim.

Lees hier meer over de onderzoeken naar de ontwikkelingen rond Eindhoven Airport in 2030

Bereikbaarheid over land

Er ontstaan, ten gevolge van autonome groei van het verkeer in de regio Eindhoven, al in het minimale scenario diverse knelpunten in de doorstroming van de weginfrastructuur. Deze knelpunten ontstaan los van de ontwikkeling van Eindhoven Airport. Dit geldt ook voor scenario 2. In scenario 3 en 4 worden de knelpunten groter als gevolg van de toenemende verkeersbewegingen voor Eindhoven Airport. Er zijn volgens de onderzoekers wel oplossingsrichtingen denkbaar die de knelpunten kunnen verminderen.

Parkeren en openbaar vervoer

buslijnen Eindhoven Airport 2030
Buslijnen Eindhoven Airport 2030

Vanzelfsprekend is in de groeiscenario’s ook behoefte aan meer parkeerplaatsen. Tussen 2022 en 2030 zullen er wijzigingen in de bestaande situatie van de luchthaven plaatsvinden op basis van het dan vastgestelde toekomstperspectief. Voor geen van de scenario’s van Eindhoven Airport ontstaan structurele, langdurige knelpunten voor het openbaar vervoer, indien de voorziene drie OV-assen zijn gerealiseerd, aldus de onderzoekers. Er wordt uitgegaan van het aanbod van 3 OV-assen naar de luchthaven. Het gaat hierbij om HOV1, nu ingericht als buslijn 401, de airport-shuttle, buslijn 400 en de nieuwe corridor HOV3.