Foto H4A
Author profile picture

Het gebruik van aardolie moet de komende decennia zo veel mogelijk worden teruggedrongen als we de opwarming van de aarde willen tegenhouden. Dat heeft ook gevolgen voor de wegenbouwsector die op grote schaal gebruikmaakt van zogenoemde bitumen. Dat is een vloeibaar mengsel van verschillende koolwaterstoffen dat vrijkomt bij het omzetten van olie in bijvoorbeeld benzine of diesel.

In de wegenbouw worden bitumen gebruikt om asfalt te binden en sterk te maken. Een groep wetenschappers rond de stichting Circular Biobased Delta ging op zoek naar een oplossing en is daarbij uitgekomen bij de plantaardige stof lignine.

Lignine komt in grote hoeveelheden vrij als restproduct bij allerlei industriële processen, zoals in de papierproductie. Het wordt nu meestal verbrand, maar het heeft dezelfde bindende kwaliteiten als bitumen en zou dus als vervanger kunnen dienen.

Proefstrook in Vlissingen

Er waren al kleinere proeven met het bioasfalt, maar komende vrijdag wordt de eerste proefstrook voor dagelijks gebruik aangelegd in Vlissingen door het Zeeuwse bedrijf H4A. De lignine is in dit geval afkomstig van een pulpfabriek van het Finse bedrijf Stora Enso. Het hele project met bioasfalt staat ook bekend onder de naam CHAPLIN-XL, wat staat voor Collaboration in aspHalt Applications with LIgniN. Het project krijgt een forse subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

“Als de ervaringen met dit wegdek positief zijn, volgt uitrol op grote schaal in de rest van het land”, aldus het gezamenlijk persbericht van de universiteiten van Wageningen en Utrecht, H4A en Circular Biobased Delta.

Een stuk bio-asfalt. Foto Universiteit Utrecht

Volgens de onderzoekers is vervanging van bitumen niet alleen goed uit duurzaamheidsoverwegingen. De afgelopen jaren is de kwaliteit van de bitumen achteruit gegaan doordat de industrie er steeds meer hoogwaardige bestanddelen uithaalt voor andere toepassingen. De ontwikkelaars verwachten verder dat de functionele eigenschappen, zoals de rolweerstand van het asfalt, kunnen worden verbeterd en dat het asfalt ook stiller wordt.

Een extra duurzaamheidsvoordeel is dat voor asfalt met lignine veel minder warmte nodig is bij de productie en het aanbrengen ervan op het wegdek. Het verschil bedraagt ongeveer 30 graden Celsius. Ook dat scheelt grote hoeveelheden CO2.

Exportproduct

Volgens de universiteiten is er in binnen- en buitenland veel belangstelling voor bio-asfalt. “Nederland loopt voorop in de verduurzaming van de wegenbouw en heeft een unieke kennispositie op het gebied van bio-asfalt.”