Author profile picture

Dit jaar wordt naar verwachting een record aantal woningen in aanbouw genomen. Het herstel van de woningmarkt is daarmee goed zichtbaar in de stad. De gebieden Meerhoven, Blixembosch en Spoorzone komen daardoor versneld tot ontwikkeling. In het verleden werden gemiddeld ca. 1.000 woningen per jaar toegevoegd aan de Eindhovense woningvoorraad. In 2015 worden naar verwachting bijna 3.500 woningen in aanbouw genomen. 

(Bron: raadsinformatiebrief)

De aantrekkelijkheid van de stad en het herstel van de woningmarkt wordt verklaard door enkele trends en onderbouwd door studies en bronmateriaal van CBS en het Kadaster. Ook Vereniging Eigen Huis en het Otb publiceren over het herstel. In een Recente publicatie van het planbureau voor de Leefomgeving wordt de trek naar de stad nader beschouwd. Het rapport ‘de veranderende geografie van Nederland (ministerie van BZK) onderschrijft de beweging naar het stedelijk gebied. Jongeren trekken naar de stad en blijven langer in de stad wonen, gezinnen verlaten minder dan in het verleden het stedelijk gebied en senioren verhuizen vaker naar het stedelijk gebied. De nabijheid van voorzieningen en het aanbod aan voorzieningen blijken belangrijke indicatoren.

Schermafbeelding 2015-07-15 om 22.02.44Het herstel wordt ook zichtbaar in het aantal transacties in de bestaande woningvoorraad. De tabel laat zien dat er in het eerste kwartaal van 2015 sprake is van 3% prijsstijging t.o.v. het eerste kwartaal in 2014. Kijkend naar het aantal transacties is duidelijk een herstel merkbaar. In het eerste kwartaal 2015 zijn 20% meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het herstel is vanaf medio 2014 ingezet.

Schermafbeelding 2015-07-15 om 22.12.12Met name het derde en vierde kwartaal van 2014 laten een forse stijging zien van het aantal transacties. In 2014 zijn voor het eerst sinds 2008 meer dan 2.000 woningen verkocht. De gemiddelde prijs van een woning is in 2014 bijna 15% lager dan in 2008 (hoogste prijsniveau). Ten opzichte van 2013 betekent dit dat de prijzen in één jaar met 5% zijn gestegen. Het herstel is zichtbaar in alle woningbouwtypologieën (appartementen, hoekwoningen, tussenwoningen, vrijstaande woningen en 2/1 kap woningen), zowel in aantal als in prijs.

Aanbouw

Andere indicator voor de stand van zaken van de woningmarkt is het aantal nieuwe woningen dat in de Basis Administratie Gebouwen wordt geregistreerd. Ook hierbij is een duidelijk herstel zichtbaar. Het eerste kwartaal van 2015 zijn ruim 180 woningen meer in aanbouw genomen dan in dezelfde periode afgelopen jaar. Het betreft bijna 5 keer zo veel. Het tweede kwartaal laat zien dat het herstel doorpakt, in de eerste twee maanden van het kwartaal zijn al 71 woningen (is 31%) meer in aanbouw genomen dan in het eerste kwartaal van 2015.

Schermafbeelding 2015-07-15 om 22.08.33