© VDL
Author profile picture

Burgemeester John Jorritsma greep zijn nieuwjaarsreceptie aan voor een ferm statement: alleen met een grootschalige herindeling kan Eindhoven de vuist maken die nodig is om het voorzieningenniveau en de ontwikkeling van betere verbindingen op orde te krijgen. Zaken die hard nodig zijn om aantrekkelijk te blijven voor internationale talenten. Niet iedereen bleek even gecharmeerd van de aanbevelingen van de burgemeester. In een korte serie peilen wij de reacties in het innovatieve ecosysteem binnen Brainport Eindhoven. Vandaag: Willem van der Leegte, president-directeur VDL Groep. 

Willem van der Leegte (Foto: Bram Saeys)
Willem van der Leegte (Foto: Bram Saeys)

Van der Leegte steunt alle bestuurlijke maatregelen die de onderhandelingspositie van Eindhoven kunnen versterken. Maar wat dat betekent voor de gemeentegrenzen, daar laat de VDL-directeur zich niet over uit. “Het vergroten van de bestuurlijke slagkracht in Zuidoost-Brabant is belangrijk voor de uitstraling van de regio Eindhoven. Schaalgrootte zorgt ontegenzeggelijk voor een betere onderhandelingspositie in Den Haag. Wat dat betreft heeft Eindhovens burgemeester John Jorritsma gelijk met zijn idee dat schaalgrootte relevant is.”

Die betere onderhandelingspositie zou bijvoorbeeld moeten leiden tot een herverdeling van het gemeentefonds. Daar zijn al beloftes over gedaan, maar vooralsnog krijgt Amsterdam 195 euro per inwoner uit dat potje en Eindhoven minder dan 2 euro voor lokale voorzieningen. “De verschillen tussen de uitkeringen die de grote steden in Nederland van de landelijke overheid krijgen zijn niet uit te leggen. Zeker als je weet dat Eindhoven economisch de op een na sterkste regio van ons land is, en dus een substantiële bijdrage levert aan de nationale welvaart.” Meer financiële armslag uit Den Haag moet onze Screen Shot 2017-01-14 at 20.31.00leefomgeving verbeteren, zegt Van der Leegte. “Door meer te investeren in ons culturele en sportieve aanbod, goede infrastructuur en internationaal onderwijs blijven we aantrekkelijk, voor huidige inwoners én toekomstige. Talent lokaal koesteren is en blijft een belangrijke factor voor het innovatie- en concurrentievermogen van Zuidoost-Brabant op wereldschaal.”

Maar hoeveel gemeenten zou de regio Eindhoven dan moeten tellen? “Daar heb ik geen mening over. Dat laat ik graag aan de politiek over. Het past bij Zuidoost-Brabant om zij aan zij, in harmonie en rekening houdend met alle emoties die daarmee gepaard gaan, daarover met elkaar het debat aan te gaan en uiteindelijk de best passende oplossing te vinden. Ik heb er alle vertrouwen in dat de regio daartoe in staat is. Tenslotte geloof ik niet dat iemand het ermee oneens kan zijn als we de zaken voor de regio beter voor elkaar kunnen krijgen.”

Foto: VDL