De gemeente maakt werk van werk.
Author profile picture

De economie trekt aan en Eindhoven merkt dat beter dan de meeste andere steden en regio’s. Toch blijft de werkloosheid in de stad relatief hoog. Het landelijk gemiddelde ligt op 7,4%, maar in Eindhoven is nog altijd 9% van de beroepsbevolking zonder betaald werk.

De regio scoort met 7,8% al wat beter en als we kijken naar heel Zuid-Oost-Brabant, dan is de werkloosheid gelijk aan het landelijk gemiddelde. Noord-Brabant als geheel scoort zelfs nog beter. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag bekend maakte.

Schermafbeelding 2015-08-18 om 16.58.27

Logischerwijs geldt iets soortgelijks voor de netto arbeidsparticipatie: 64% van de Eindhovenaren had eind vorig jaar een betaalde baan, bijna een procent minder dan het landelijke gemiddelde.

Als we de cijfers vergelijken met de situatie van voor de crisis, dan wordt duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is. In 2008 was 4% van de Eindhovense beroepsbevolking werkloos en had ruim 67% een betaalde baan. Ook daarmee scoorde Eindhoven slechter dan de landelijke gemiddelden, maar de verschillen met nu zijn nog groot.

NB: De gebruikte jaartallen (2003, 2008, 2014) zijn gekozen omdat die duidelijk onderscheiden economische golven representeren. Andere jaartallen laten andere verschillen zien. In CBS Statline is het mogelijk eigen filters toe te passen. UPDATE: Thomas Reijnaerts deed dat alvast voor wat meer jaren en kwam tot deze verschillen met het landelijke gemiddelde (werkloosheid landelijk = 1):

werkloosheid


Lees ook:

Arbeidsparticipatie overal gedaald

De arbeidsparticipatie en werkloosheid laten flinke regionale verschillen zien. In de provincie Utrecht hadden in 2014 68 op de 100 inwoners van 15 tot 75 jaar betaald werk. In Limburg en Groningen waren dat er nog geen 62. Het landelijke gemiddelde lag op bijna 65 procent.

In alle provincies is de participatie sinds 2008 gedaald, het sterkst in Flevoland. In 2008, voor het uitbreken van de crisis, had deze provincie nog het hoogste percentage inwoners met betaald werk (71 procent). In 2014 was dat afgenomen tot 65 procent.

De gemeenten met de laagste arbeidsparticipatie in 2014 waren voornamelijk te vinden in Limburg en Groningen. Vaals is met 52,2 procent de gemeente met de laagste netto arbeidsparticipatie. Kerkrade en Bellingwedde volgen met 57 procent. De hoogste arbeidsparticipatie vinden we in Houten (provincie Utrecht), met een netto arbeidsparticipatie van 73 procent.

Ook de werkloosheid is niet egaal verspreid over Nederland. Gemiddeld was 7,4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking in 2014 werkloos. In Flevoland lag dat percentage flink hoger (9,3 procent), in Zeeland aanzienlijk lager (5,5 procent).

Vacatures

In het tweede kwartaal van 2015 staan er 136.000 vacatures open. Daarmee is het aantal sinds 2013 met 40.000 toegenomen. Halverwege dat jaar bereikte het aantal openstaande vacatures een dieptepunt. Niet in elke regio is de groei even groot. Ook de werkloosheidscijfers zijn per provincie sterk verschillend.

In 2014 telde Friesland, Groningen en Flevoland grofweg één openstaande vacature per tien werklozen. In Utrecht en Noord-Holland was dat een op vier á vijf, het landelijk gemiddelde was een op zes. In 2008, kort voor het begin van de crisis, was het aantal openstaande vacatures ongeveer gelijk aan het aantal werklozen. Meer dan de helft van de aanwas is toe te schrijven aan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Ook in aantallen is meer dan de helft van de openstaande vacatures (namelijk 75.000) voor hun rekening.