©IO
Author profile picture

De werkloosheid in Eindhoven daalt momenteel snel. Volgens cijfers van het UWV is het aantal werklozen in november ruim 6% lager dan een jaar daarvoor. De landelijke werkloosheid daalde in die periode met 4,2%, in Brabant 4.8%. Op dit moment krijgt 4,8% van de Eindhovense beroepsbevolking een ww-uitkering. De oorzaak ligt vooral in een veel lagere instroom.

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen onder jongeren (tot 27 jaar) nam in de eerste elf maanden van 2016 af met 28% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2015. Veel jongeren blijken een baan te vinden in de detailhandel en de horeca. Onder 50-plussers nam het aantal nieuwe uitkeringen af met 20% en in de categorie 27-50 jaar bedroeg de afname 24%.

Screen Shot 2016-12-17 at 23.03.27

Onder laag opgeleiden daalde het aantal nieuwe uitkeringen met 25%. Onder middelbaar en hoog opgeleiden bedroeg de daling van de nieuwe instroom respectievelijk 23% en 22%. Vooral onder hoog opgeleide jongeren was de afname groot. Het aantal nieuwe uitkeringen daalde in deze categorie met 37%.