Author profile picture

Schermafbeelding 2015-09-23 om 14.43.30Hoewel de economie aantrekt, in de regio Eindhoven sterker dan gemiddeld zelfs, lukt het maar niet om de werkloosheid te laten dalen. En het coalitieakkoord was nog wel zo ambitieus: een halvering van de ww-uitkeringen in deze regeerperiode.

Er moet nog veel gebeuren wil dat lukken, geeft ook wethouder Staf Depla (economie) toe. “Het aantal werklozen daalt niet snel genoeg, dat is duidelijk. In de bijstandscijfers zien we wel een afvlakking van de groei, maar ook dat is nog lang niet wat het moet zijn. Nee, we zullen meer moeten doen om daar verandering in aan te brengen.”

Depla heeft de gemeenteraad daarom voorgesteld om langs zeven wegen de werkgelegenheid verder te stimuleren, alles vanuit het streven naar “een ideaal van volledige werkgelegenheid voor iedereen binnen een inclusieve arbeidsmarkt, door inzet op het verder verbeteren van het economische klimaat en door het bieden van ondersteuning aan degenen die dat nodig hebben.”

Schermafbeelding 2015-10-15 om 22.30.56

De zeven pijlers:

  1. Sociaal Ondernemen: het is niet genoeg als een werkgever “als goede daad” af en toe een moeilijk plaatsbare werkzoekende inhuurt. Er zal meer bedrijfsmatig gekeken moeten worden naar structurelere oplossingen. Voorbeelden van sociaal ondernemen vinden we bij Brainport Assembly, Gascogne, WGP, VDL, Robin Hood / Van der Valk, Volker Wessels en Collectief040.
  2. WIJeindhoven: de verzorgingsstaat is een groot goed, maar er moet wel sprake zijn van wederkerigheid. Dat wil zeggen dat de medewerkers van WIJeindhoven moeten helpen waar ze kunnen om mensen te helpen, maar dat er tegelijk een stevig sanctiebeleid moet zijn voor degene die de afspraken aan zijn laars lapt.
  3. Uitvoering op Orde: alle afspraken die zijn gemaakt en alle regelgeving die er is, moet goed worden uitgevoerd.
  4. Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt: er is momenteel te vaak een mismatch tussen opleidingen en arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld in de zorg leidt dat tot zowel werkloosheid als moeilijk in te vullen vacatures.
  5. Jeugdwerkloosheid: met een pilot en een bemiddelaar moeten jongeren eerder aan het werk kunnen komen.
  6. Innovatie: technologische hulpmiddelen, gaming en design moeten gaan helpen om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen.
  7. Pilots & Projecten: voordat de plannen en ideeën echt richting uitvoer gaan, komen er pilots om te testen of de voorgestelde maatregel echt kan werken.

De ambitie bij Depla blijft, ondanks de tegenvallende werkloosheidscijfers, hoog. “Het ideaal is volledige werkgelegenheid voor iedereen.” Wie niet wil werken, zwart werkt of stiekem geld in het buitenland heeft staan, kan trouwens rekenen op een harde aanpak. “Het helpen van mensen die wel willen, kan alleen maar als we fraude hard aanpakken.” De generalisten van WIJeindhoven, die bij de werklozen over de vloer komen, zijn daarvoor de eerste schakel. Depla: “Ze zijn er vanzelfsprekend vooral om te helpen. Om voorlichting te geven en tips. Maar ze zullen hun ogen open moeten houden voor misbruik.”

Inkeerregeling

Om de “dubbele aanpak” goed te laten werken, heeft het college gekozen voor een inkeerregeling van een half jaar. “Mensen die frauderen maar dat nu aangeven, zullen milder behandeld worden dan de mensen die we zelf betrappen. We willen de drempel om schoon schip te maken verlagen en mensen op die manier een tweede kans geven.”

Datzelfde principe wordt gehanteerd bij het debiteurenbeleid. Depla: “We moeten niet iedereen met een schuld aan de gemeente zielig verklaren, wie gefraudeerd heeft zal op de blaren moeten zitten. Maar er zijn ook hier nuances. Soms zijn mensen te goeder trouw geweest maar hebben ze toch de wet overtreden. In dat soort gevallen kun je je afvragen hoeveel zin het heeft als we een vordering open laten staan bij iemand die dat toch nooit zal kunnen betalen.”

De gemeenteraad bespreekt in november de voorstellen rondom de aanpak van de werkloosheid.