Author profile picture

In een oververhitte economie, met groeiende krapte op de arbeidsmarkt, is het niet alleen slecht nieuws dat robots een deel van het werk gaan overnemen. Niet alleen kunnen ze daarmee een activiteit die anders niet zou kunnen worden uitgevoerd oppakken, maar volgens Elphi Nelissen, voor zitter van de SER Brabant, kunnen robots ook arbeidsgehandicapten weer aan werk helpen.

Volgens Nelissen wordt de opkomst van digitalisering en robotisering vaak eenzijdig belicht met alle negatieve gevolgen van dien. “De robots komen eraan. Ze staan voor de deur. Maar we roepen dan al snel dat ze de banen inpikken hier. Dat is maar voor een gedeelte waar. Wat vooral gebeurt, is dat bestaande banen veranderen. Werk verandert. Het is de kunst om de mensen mee te laten groeien.”

Als voorbeeld noemt Nelissen de inzet van technologieën als de robotarm. “Hiermee kun je arbeidsgehandicapten aan werk helpen. En via de toepassing van inpakrobots en andere machines haalt Brabant op dit moment werk terug uit lagelonenlanden als China en India. In Tilburg heb je daar zelfs een aparte stichting voor: Reshoring Connection. Essentieel daarbij is natuurlijk dat mensen met de nieuwe technologieën kunnen omgaan. Bij hoger opgeleiden zie je dat ze zich voortdurend bijscholen. Bij lager geschoolden is dat veel minder het geval. Daar zit een belangrijke uitdaging. Om op die manier het beschikbare potentieel op de juiste plekken zien te krijgen.”

Jongeren

Inzoomend op de arbeidsmarkt constateert Nelissen dat de werkloosheid onder jongeren snel afneemt. “Dat is typisch een conjunctuurverschijnsel. Wat je ook ziet, is dat bepaalde groepen nog steeds tot de verliezers behoren. Dat zijn bijvoorbeeld de allochtonen en de zeer laagopgeleiden. Ook het potentieel van 50+ wordt onvoldoende benut. Toch is een werkloosheidspercentage van 4,7% ongekend laag te noemen.”

In een reactie op de recente berichten van de SER Brabant over “het alarmerende personeelstekort” liet ook de Eindhovense wethouder Staf Depla weten dat de aandacht voor ouderen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt “op het vizier” staat.