Author profile picture

Samenvatting van dit artikel:
– verhoogde zonneschijnintensiteit en -duur leiden tot hogere biedingen en lagere kortingen bij SEO’s, zo ontdekten onderzoekers van de Universiteit van Plymouth.
– het zoneffect was meer uitgesproken in onzekere omgevingen, bij kleinere en jongere ondernemingen en bij minder frequente bieders en kleine beleggers.

In een recente studie van de Universiteit van Plymouth wordt het verband onderzocht tussen de door de zon veroorzaakte stemming en het biedgedrag van beleggers op de primaire markt voor seasoned equity offerings (SEO’s). De onderzoekers analyseerden een unieke database met locaties, identiteiten en biedinformatie van SEO-beleggers in China. Zij ontdekten dat een grotere intensiteit en duur van de zonneschijn leidde tot hogere biedingen en lagere kortingen in SEO’s. Uit de studie bleek ook dat het zonlichteffect meer uitgesproken was in onzekere omgevingen, bij kleinere en jongere ondernemingen en bij minder frequente bieders en kleine beleggers. Deze bevindingen verruimen niet alleen het inzicht in het “sunshine effect” op financiële markten, maar bieden ook waardevolle inzichten in de gedragsbepalingen van de prijszetting van SEO’s.

Het effect van zonnestralen op het biedgedrag van beleggers onthullen

Bestaand onderzoek wijst er al lang op dat meteorologische omstandigheden, vooral blootstelling aan zonneschijn, de emotionele toestand en het besluitvormingsproces van individuen kunnen beïnvloeden. Zo is bekend dat weersafhankelijke stemmingen de autokeuze van een koper, de prijzen van kunstveilingen en het nemen van risico’s bij loterijen beïnvloeden. Saunders (1993) was de eerste die een causaal verband legde tussen investeringsgedrag en weersomstandigheden op de secundaire markt door een significant verband te vinden tussen de intensiteit van de zonneschijn en het rendement van drie belangrijke Amerikaanse beursindexen.

Het effect van door de zon veroorzaakte stemmingen op het biedgedrag van beleggers op de primaire markt, met name in SEO’s, is echter nog niet onderzocht. Deze studie vult die leegte door het effect te onderzoeken van de intensiteit en de duur van de zonneschijn op het biedgedrag van beleggers en de daaropvolgende SEO-kortingen. De onderzoekers vonden dat beleggers hoger boden wanneer de zon intens was en langer duurde, wat zich vertaalde in lagere bied- en transactiekortingen bij SEO’s. Deze bevindingen hebben belangrijke economische gevolgen, aangezien zij aantonen hoe een toename van de zonneschijnintensiteit of -duur met één standaarddeviatie kan leiden tot aanzienlijke dalingen van de bied- en laatprijs.

Onderliggende mechanismen en modererende factoren

De studie onderzocht verder de mechanismen waardoor zonlicht de prijsstelling van SEO beïnvloedt. Het bleek dat het kanaal van stemmingsmisattributie en het kanaal van risicobereidheid de twee onderliggende kanalen van invloed waren voor zowel de intensiteit als de duur van zonlicht. Het mood misattribution-kanaal suggereert dat de invloed van zonlicht wordt versterkt wanneer individuen ingewikkelder beslissingen moeten nemen of minder vertrouwd zijn met een bepaalde context. Het risk-taking-kanaal daarentegen impliceert dat de invloed van zonlicht groter is wanneer bedrijven die SEO’s aanbieden een hoger risico lopen en beleggers nog nooit op SEO’s hebben ingeschreven voordat ze het huidige bod uitbrachten.

Inzicht in het verschijnsel en de mogelijke gevolgen ervan voor de wereldwijde handel is van cruciaal belang voor het behoud van de marktstabiliteit in het licht van de klimaatverandering, die een steeds destabiliserender effect zou kunnen hebben op het oordeel van beleggers en marktmakers.

Bronnen die Laio heeft gebruikt om dit artikel te schrijven: