Author profile picture

Screen Shot 2016-05-31 at 22.07.44VVD’er John Jorritsma wordt eind september de nieuwe burgemeester van de gemeente Eindhoven. Jorritsma is nu commissaris van de Koning in Friesland. De voordracht van de gemeenteraad gaat binnenkort langs de commissaris van de Koning in Brabant en de minister van Binnenlandse Zaken.

Volgens voorzitter Mieke Verhees van de vertrouwenscommissie krijgt Eindhoven met deze kandidaat “een breed georiënteerde en enthousiaste burgemeester die uitstekend in staat is Brainport Next Generation verder te ontwikkelen en die zich maximaal wil inzetten voor Eindhoven en de metropoolregio”. Hij wil volgens Verhees een verbindende factor in de stad zijn en tussen de gemeente en haar partners. “Jorritsma zet daartoe zijn grote bestuurlijke ervaring en omvangrijke netwerk in, opgedaan in zijn huidige functie van commissaris van de Koning in Friesland en in zijn eerdere bestuurlijke loopbaan.”

John Jorritsma is 59, gehuwd en woonachtig in Tystjerk. Hij is voor deze regio geen onbekende meer omdat hij voorafgaand aan zijn functie als commissaris werkzaam was als directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en als burgemeester van Cranendonck.

Verdere procedure
De heer Jorritsma wordt nu via de commissaris van de Koning aanbevolen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Ministerraad doet op voorstel van het ministerie van BZK uiteindelijk een voordracht tot benoeming aan Zijne Majesteit de Koning. Verwacht wordt dat hij eind september 2016 tijdens een bijzondere raadsvergadering wordt geïnstalleerd door de commissaris van de koning in Brabant.

Curriculum vitae J.A. Jorritsma

Naam: Johannes Arnoldus (John) Jorritsma

Geboortedatum: 16 september 1956 te Bolsward (Fr.)

Opleiding:

Middelbaar en voortgezet onderwijs in Amersfoort
Publiek Recht I en II, Utrechtse Bestuursacademie Utrecht
Leergang Hoger Management, Instituut voor Sociale Wetenschappen
Diverse managementopleidingen voor gemeentesecretarissen
Diverse (postdoctorale) opleidingen en trainingen op gebied van openbaar bestuur, bestuurlijk leiderschap, financiën, discussietechnieken, etc.
Burgerlijke staat: gehuwd, drie (inmiddels zelfstandige) kinderen

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functie

Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân

2008 – heden

Ambtsgebonden nevenfunties

Voorzitter Stichting Instandhouding Stadhouderlijke Grafruimten
Voorzitter Bouwcultuurfonds
Provisor diverse lenen in Fryslân
Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
Voorzitter bestuur Stichting Simulatortraining Nautisch Onderwijs (SSTNO)
Voorzitter Water Alliance
Lid Dagelijks Bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Lid Nederlandse delegatie Comité van de Regio’s
Lid Nederlandse delegatie SEDEC, sociaal beleid, onderwijs, werkgelegenheid, onderzoek en cultuur

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Voorzitter Maag Lever en Darm Stichting (MLDS)
Voorzitter Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR)
Voorzitter UNICEF Nederland
Lid Comité Nederlandse Veteranendag
Lid Bestuur Nationaal Restauratiefonds

Voormalige activiteiten

Statutair Directeur N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (N.V. BOM)
2002 – 2008

Statutair Directeur Stimulus Venture Capital Fund (SVCF)
2002 – 2007

Statutair directeur BOM Bedrijventerreinen B.V.
2005 – 2008

Burgemeester gemeente Cranendonck
1997 – 2002

Gemeentesecretaris Gemeente St. Oedenrode
1991 – 1997

Gemeentesecretaris gemeente Loenen a/d Vecht
1987 – 1991

Hoofd afdeling Algemeen Bestuur/Economische Zaken Gemeente Leusden
1984 – 1987

Staffunctionaris college van burgemeester en wethouders/projectorganisatie Leusden
1981 – 1984

Ambtenaar Algemene Zaken gemeente Hoevelaken
1979 – 1981

Ambtenaar Stadsontwikkeling gemeente Amersfoort
1976 – 1979

Voormalige bestuurlijke/maatschappelijke functies

Commissaris Twice (div. incubators)
Commissaris Startersfonds Zuid-Nederland
Commissaris ’t Laar bedrijvencentrum, Tilburg
Lid Raad van Toezicht Telos Noord-Brabant
Lid Raad van Toezicht Nederland Distributieland
Lid Raad van Toezicht EGA/ERAC, Boxtel
Lid Programmacommissie ontwikkeling Zuid-Nederland
Bestuurder/vice voorzitter Projecten Innovatie Team Brabant
Bestuurder Stichting Incubator 3+
Bestuurder Stichting Starterslift
Bestuurslid Programmacommissie Pieken in de Delta
Voorzitter landelijk overleg Ontwikkelings Maatschappijen
Ambassador International Music Master Program
Lid interdepartementale klankbordgroep met Ministers VROM en EZ

Voormalige bestuurlijke/maatschappelijke functies

Bestuurslid VVD Kamercentrale Gelderland
Bestuurslid Utrechtse Bestuursacademie
Voorzitter RK Schoolbestuur Stichting de Molen Beemden, Veghel
Voorzitter RK (brede) Scholengemeenschap Fioretti, Veghel
Bestuurslid Commissie Internationale Samenwerking VNG
Lid Provinciale Staten van Noord-Brabant + fractiebestuur
Voorzitter Sportservice Noord-Brabant (steunfunctie instelling)
Voorzitter Asielzoekerscentrum ‘De Kempense Veste’, Cranendonck
Vice-voorzitter sociaal werkvoorzieningschap de Risse
Voorzitter Nederlandse Vereniging Vrijwillige Politie (LOPV)
Voorzitter Monumentenfonds/NV Brabant
Lid Raad van Commissarissen Afval Verbranding Zuid-Nederland (AZN)
Voorzitter Taskforce Noordanus (uitvoeringsstrategie (her) ontwikkeling
Bedrijventerreinen
Voorzitter Regionaal College Waddengebied
Voorzitter Healthy Aeging Noord-Nederland

Bijzonderheden

Gouden Erepenning van de gemeente Sint-Oedenrode als dank voor de vele sociale- en maatschappelijke verdiensten voor de gemeenschap en gemeente; Gouden Erepenning van de gemeente Cranendonck als dank voor de vele sociale en maatschappelijke verdiensten voor de gemeenschap en gemeente; Commissarissenpenning (Mr. P.F.M. Houben) provincie Noord-Brabant vanwege bijzondere verdiensten voor de provincie; Provinciale onderscheiding Hertog Jan als erkenning voor de vele verdiensten op het terrein van economische structuurversterking in en voor de provincie Noord-Brabant.