Author profile picture

Metalot 3C, dat bij Nyrstar in Budel-Dorplein in samenwerking met onder meer de TU/e en Fontys werkt aan nieuwe ontwikkelingen op gebied van metaal- en energietechnologie, kan een volgende fase in. De gemeenteraad van Cranendonck heeft afgelopen week formeel het bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck vastgesteld. Dit bestemmingsplan biedt kaders om het huidige terrein verder uit te bouwen tot een duurzaam en innovatief industriecentrum met focus op research & development en het creëren van synergie tussen de zinksmelter Nyrstar en toekomstige bedrijven.

Het bestemmingsplan biedt ruimte aan het initiatief Metalot 3C, een samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Bij deze ontwikkelingen zijn onder meer de TU/e, Telos, Fontys en de Provincie Noord-Brabant aangesloten.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het verbreden en verduurzamen van de planologische mogelijkheden voor de gronden die ten noordwesten van de fabriek van Nyrstar liggen. Daarnaast wordt het mogelijk een solarpark te realiseren aan de westkant van het terrein en een nieuwe ontsluitingsweg. Tenslotte is in het plan de omzetting van een drietal gebieden (Heikikkergebied, Heilig Hartpark/ Koelvijver en Klaarvijvers) van de bestemming bedrijventerrein naar natuur geregeld.

Aan het bestemmingsplan zit tevens een natuurinvestering gekoppeld voor een bedrag van 2,75 miljoen euro die de komende jaren in de omgeving van de Budel-Dorplein zal gaan landen.