Author profile picture

De hele nacht hadden ze doorgeploeterd, de zeven groepen die mededen aan de hackathon van Maatschappelijk Ondernemen 040. Bij de presentaties tijdens het ontbijt leidde het geregeld tot versprekingen. “Goedenavond allemaal.” Maar wethouder Yasin Torunoglu was gelukkig met het resultaat. Samen met Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkten aan de universiteit Tilburg, begeleidde en beoordeelde hij de presentaties.

“Deze groepen laten zien dat het belangrijk is om op de kansen te focussen in plaats van op het probleem. Ook bewijzen ze dat het om communities gaat en om samenwerken. En niet onbelangrijk, niemand verwacht dat dit allemaal gratis wereldverbeteraars zijn. Er zitten business cases achter, dat maakt het zo waardevol.”

20161017_083254

De hackathon is onderdeel van MO040XL plaats, een stadsbreed 24-uurs evenement dat in het teken staat van maatschappelijk ondernemen in Eindhoven. Aanleiding is het 5-jarig bestaan van het halfjaarlijkse Maatschappelijk Ondernemen 040 diner, dat voor de tiende keer plaatsvindt.

In de afgelopen jaren werden tijdens deze diners – geïnitieerd door DLL en gemeente Eindhoven en georganiseerd door Samen voor Eindhoven – honderden matches gemaakt tussen bedrijven en vrijwilligersorganisaties. Duizenden uren aan kennis, kunde en ‘handjes’ werden toegezegd door de bedrijven om bij te dragen aan onze lokale samenleving.

Zeven groepen

In het Van der Valk hotel, een van de vaste partners van MO040, presenteerden de zeven groepen het resultaat van hun nachtelijke denkwerk. In vogelvlucht:

1 city in the city
Wie interesse heeft in een ander, bouwt ‘interest’ (rente) op. Zoek eerst een gemeenschappelijke interesse, wissel vervolgens kennis uit en creëer ruimte om dat tot een concreet resultaat te laten leiden. Letterlijk, want hierdoor kunnen leegstaande gebouwen goed benut worden. “Make space om te komen tot een makerspace. Als je een vluchteling gewoon als een expat ziet, kun je beter focussen op de kansen.”

20161017_082157

2. In society
Inburgering is teveel syteem-bepaald. Maak daar “insociety” van. Door direct contact te leggen met de maatschappij, wordt de inburgering kansrijker. “We willen vluchtelingen die hier al tijdje wonen matchen aan nieuwkomers en ze samen contact te laten leggen met winkeliers of andere werkgevers.” Maar wat is dan het voordeel voor die winkeliers, wilde de wethouder weten. “Imago. Ze krijgen een label op hun winkelraam waarop te zien is dat ze meedoen.”

20161017_082616

3. Locamigo

Contact leggen met nieuwe, lokale vrienden is een probleem. Daaruit is “Locamigo” ontstaan. Een website die draait op of via Facebook – “want dat kent iedereen” – en gericht is op matches tussen gelijkgestemden, of tussen vraag en aanbod. “Bij succesvolle match krijg je punten. En dat betekent korting.”

MO040XL

4. Job agency
Taal is een barrière. Focus dus op kennis in plaats van op taal. Met een beetje betere talent management leert een vluchteling gaandeweg die taal wel kennen.

20161017_083745

5. Co-struct
Het idee is om lege gebouwen, zoals een kerk, om te bouwen tot een soort shopping mall voor mensen die op een of andere manier zorg nodig hebben. Dat kunnen gehandicapten zijn, maar ook vluchtelingen. Selectie vindt plaats door te kijken naar wat iemand kan bijdragen aan het geheel. “Het moeten niet gewoon handelaren zijn die op zoek zijn naar gratis werkruimte.”

20161017_084440

6. Foodspiration
“We maken fruitkunstenaars van de vluchteling.” Omdat taal een probleem is, zoekt Foodspiration naar activiteiten waar taal minder belangrijk is. “Maak een dolfijn van een banaan. De dolfijn lacht en de maker lacht. En degene die de dolfijn mag opeten ook.”

20161017_085017

7. Professional integratie plan
Voorzieningen zijn er al genoeg, dus bouw vooral niks nieuws daarnaast. Maar zorg wel dat al die voorzieningen gevonden kunnen worden. “We willen van een kromme, omslachtige lijn die verschrikkelijk veel tijd kost, naar een rechte lijn die de vluchteling direct naar zijn doel brengt.” Er moet een soort front desk komen, bijvoorbeeld via een ‘connector’ in het azc en via kennisworkshops over hoe Nederland echt functioneert.

20161017_085818_001

Net als wethouder Torunoglu was ook de Tilburgse hoogleraar Ton Wilthagen enthousiast over het resultaat. “Matchen is belangrijk en dat kan alleen als je elkaar kent. Een idee als de competence card helpt dan bijvoorbeeld. Dan weet je snel wat iemand kan of wil. De kracht van netwerken, dat interesseert me. En daar heb ik hier veel goede voorbeelden van gezien.”