Paulen sloot de bijeenkomst af en opende feestelijk het nieuwe seizoen voor de Dutch Design Foundation.
Author profile picture

De komende jaren ondersteunt de provincie Noord-Brabant de Dutch Design Foundation met een subsidie van 100.000 euro per jaar in de periode 2017 – 2020. Dit past in het provinciale beleid dat instellingen die landelijk subsidie krijgen, ook door de provincie ondersteund worden. Door deze subsidietoekenning en een subsidie vorig jaar kan de DDF aan de slag met de toekomstplannen.


Design Works

De subsidie wordt ingezet voor het programma Design Works. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het toepassen van design en de inzet van designers bij bedrijven, organisatie en overheden.

“Designers vergroten het innovatief vermogen, de concurrentiekracht en het verdienvermogen van bedrijven, en ze helpen bij het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken”, zegt de provincie in een verklaring. “In Design
Works worden ontwerpers geholpen bij het versterken van hun zakelijke vaardigheden en het opbouwen van hun netwerk en het bedrijfsleven bij het ontwikkelen van innovatief opdrachtgeverschap.”

Martijn Paulen, directeur van de Dutch Design Fundation: “De support van de provincie op dit programma is een enorme opsteker. Belangrijk voor ons, maar vooral ook voor de ontwerpers voor wie we dit programma inrichten. Het is echt bijzonder dat de provincie zo duidelijk het vertrouwen in de kracht van design uitspreekt.”

Fundament
Door deze subsidietoekenning wordt de toenemende rol en betekenis van design binnen de Brabantse cultuur onderstreept. Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur): “Dat is ook de reden waarom we in ons cultuurbeleid juist de beeldende kunsten en creatieve sector uitdrukkelijk positie hebben gegeven. Met alle subsidies voor de komende jaren hebben we gezorgd voor een stevig Brabants fundament waarop naar ik hoop velen verder kunnen bouwen. Dit past in het creatieve klimaat van Brabant. Hier dragen kunst en cultuur onze identiteit, verrijken onze levens en verbinden de samenleving. De waarde van kunst en cultuur kun je niet makkelijk overschatten.”