Author profile picture

Geen doorgaand autoverkeer meer, overal bomen en ander groen, ruim baan voor de fiets en volop ruimte voor stadse experimenten die de omgeving aantrekkelijker maken. Nee, we hebben het niet over een verborgen hoekje op de High Tech Campus, maar over de Vestdijk, hartje centrum dus.

Het is bijna niet voor te stellen, maar nog voor de zomer moet dit alles een feit zijn. Mede dankzij een subsidie van vier miljoen van het Rijk gaat de gemeente de straat met zo’n beetje de zwaarste vervuiling van de hele stad een compleet nieuw uiterlijk geven.

Vestdijk plannen

Dat gebeurt eerst met een ‘praktijkopstelling’, gebaseerd op het verkeersscenario dat de afgelopen maanden met allerlei betrokkenen is besproken. “Door de Vestdijk nu al aan te passen, is er de mogelijkheid om de nieuwe verkeerssituatie te ervaren en vanuit de praktijk verder te optimaliseren” zegt een woordvoerder van de gemeente. Ook ontstaat zo ruimte om samen met de stad te experimenteren met (tijdelijke) initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke verblijfsomgeving. Dat kunnen ideeën zijn die al vanuit de stad zijn ingediend, maar ook nieuwe, aanvullende initiatieven van bijvoorbeeld starters, ondernemers, studenten en kunstenaars. Ook van expats, die op de Vestdijk ruim vertegenwoordigd zijn, worden initiatieven verwacht.

Het streven is om eind dit jaar een definitief ontwerp voor de nieuwe Vestdijk gereed te hebben. De praktijkopstelling duurt voort tot aan het moment dat de definitieve herinrichting in 2018 van start gaat.

De gemeente zegt dat er, op basis van verzamelde wensen en meningen in de afgelopen maanden, voldoende draagvlak is voor het voorgestelde verkeersscenario. Dat betekent niet dat iedereen het ermee eens was, want bijvoorbeeld vanuit ondernemershoek zijn er nog zorgen over de bereikbaarheid van de binnenstad per auto. Die zorgen hebben wel al geleid tot een aanpassing van het scenario.

Het nieuwe verkeersscenario gaat uit van 30 kilometer per uur op de gehele Vestdijk en Hertogstraat, één rijbaan minder voor autoverkeer en over het gehele traject éénrichtingsverkeer (van Hertog Hendrik van Brabantplein tot aan 18 Septemberplein). Een knip ter hoogte van de Ten Hagestraat/Kanaalstraat zorgt ervoor dat doorgaand autoverkeer niet meer mogelijk is. Aanvullend blijft op verzoek van de ondernemers het linksaf slaan vanuit de parkeergarage Heuvel (richting 18 Septemberplein) vooralsnog gehandhaafd. De parkeeruitgang voor bewoners bij het Medinacomplex blijft in ieder geval tijdens de praktijkopstelling ongewijzigd. Vanuit de praktijkopstelling kijkt de gemeente samen met betrokkenen naar een structurele oplossing voor de Oude Stadsgracht, maar ook naar eventuele aanvullende verkeersmaatregelen tegen sluipverkeer in de directe omgeving van de Vestdijk, zoals de Tramstraat.

Hier meer informatie over de nieuwe verkeerssituatie, praktijkopstelling en het vervolgproces.

Vestdijk plannen