© IO
Author profile picture

(click here for english version)

Eindhoven geeft extra gas op de internationalisering van het onderwijs. Dat gebeurt in eerste instantie bij de Internationale School Eindhoven (uitbreiding om verdere leerlingengroei mogelijk te maken) maar daarnaast ook bij het reguliere onderwijs. Ook wordt nagedacht over speciaal internationaal onderwijs en internationaal beroepsonderwijs. Dit alles is nodig om als stad aantrekkelijk te blijven voor de kenniswerkers waarmee de lokale economie draaiende wordt gehouden.


Lees hier: de ambitie van de internationale school in 2020


 

De internationale school (ISE) aan de Oirschotsedijk kent momenteel twee problemen: er is een miljoenentekort op de exploitatie en er is geen ruimte om nieuwe kinderen te plaatsen. Voor beide zaken is, met behulp van een adviesraad met mensen uit overheid en bedrijfsleven, nu een oplossing in zicht. Zo kon onder meer door ontwikkelingen op de energiemarkt het totale tekort teruggebracht worden van 12 miljoen (over de periode tot 2043) naar 3,6 miljoen euro. De gemeente wil daarvan de helft voor haar rekening nemen, de school probeert de andere helft via het bedrijfsleven aan te pakken.

Daarnaast wil de school 2,8 miljoen lenen om eerder dan gepland fors uit te breiden. Wethouder Staf Depla (economische zaken) gaat de gemeenteraad vragen om hiervoor als gemeente garant te staan. “Het gaat om een bedrag waarvan we al afgesproken hadden dat we dat voor onze rekening zouden nemen, alleen pas in 2023. Daar verandert niets in, alleen stellen we door onze garantstelling de school in staat om de geplande uitbreiding te vervroegen, hetgeen hard nodig is.”

Momenteel is de school geschikt voor 850 leerlingen, maar eind vorig jaar waren er al meer dan 900. Om het risico op wachtlijsten weg te nemen zijn in verschillende fases oplossingen nodig. Op korte termijn gaat het om noodmaatregelen (tijdelijke huisvesting, wellicht bij de legerbasis op het vliegveld), vanaf 2017 moet er structureel ruimte en voorzieningen zijn voor de 1100 leerlingen die er dan zijn. En met een schuin oog wordt al gekeken naar mogelijkheden om rond 2020 1500 leerlingen te kunnen huisvesten.

“Goed internationaal onderwijs is doorslaggevend bij de keuze van een kenniswerker voor onze regio”

Volgens Carlo van Kemenade, die als COO van DLL voorzitter van de adviesraad was, zijn de maatregelen hard nodig omdat de school een belangrijke factor is in het succes van het regionale bedrijfsleven. “Dat is ook de reden dat DLL – net als veel andere bedrijven – al langer fors bijdraagt. We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid én we hebben er als bedrijf natuurlijk ook profijt van. Vergis je niet, de aanwezigheid van goed internationaal onderwijs is doorslaggevend bij de keuze van een kenniswerker voor een regio als de onze. En dan gaat het om meer dan alleen een onderwijsfunctie; een school is vaak de belangrijkste connectie tussen een buitenlands gezin en de lokale samenleving.”

De adviesraad heeft voorgesteld het 30-jarig contract met ISE open te breken. Van Kemenade: “Door de onstuimige groei van het aantal leerlingen – en die groei is er voorlopig nog niet uit, dat kun je nu al wel vaststellen – levert dat ook financieel alleen maar winnaars op. Dat kan ik vanuit onze expertise bij DLL wel vaststellen.”

“We willen de beste internationale school van Nederland zijn”

Van Kemenade verwacht dat de school doorgroeit tot rond de 1500 leerlingen in 2020. “Dat is ongeveer het maximum dat we zouden willen hebben op één locatie. Op die manier krijgen we een school die bestaande kenniswerkers voor de regio kan behouden en nieuwe kan aantrekken.” De ambitie van gemeente en adviesraad is daarbij niet gering. “We willen de beste internationale school van Nederland zijn, iets dat prima past in de positie die Brainport in de Nederlandse economie heeft.”

20150713_163807Om die reden zou er best wat meer steun van de Nederlandse Staat mogen zijn, vinden Depla en Van Kemenade. “Nu is die steun er helemaal niet, terwijl het belang ervan voor de Nederlandse economie enorm is.” De gemeente stuurt – buiten extra geld – nu aan op experimenteerruimte op basis van een “city deal“.

Met zo’n “city deal” wil wethouder Jannie Visscher meer mogelijkheden creëren om in de volle breedte van het Eindhovense onderwijs de internationalisering een extra impuls te geven. “Niet om daarmee de internationale school overbodig te maken, maar wel om ook als de grens van 1500 leerlingen wordt bereikt, nog over alternatieven te beschikken. Zodat ook een doorstroom van de internationale school naar het reguliere onderwijs, bijvoorbeeld aan het einde van de basisschool, soepeler kan worden.”