(c) Pixabay - Tumisu
Author profile picture

About Seedback

  • Founders: Gabriel Heiml, Sebastian Körber;
  • Founded in: 2022
  • Employees: 1 Mitarbeiter und mehrere Netzwerkpartner;
  • Money raised: Selbstfinanziert und über 5-stellige Umsätze;
  • Ultimate goal: De aanspreekpartner voor cultuurontwikkeling en feedback zijn in Europa.

Sebastian Koerber en Gabriel Heiml krijgen altijd enthousiaste reacties op hun bedrijfstrainingen. Maar, ze stellen ook herhaaldelijk vast dat het voor de deelnemers niet gemakkelijk is om de veranderingsprocessen in hun dagelijks werk door te voeren. Een andere complicerende factor is het gebrek aan een feedbackcultuur in bedrijven, wat vaak tot misverstanden leidt. Dit maakt de veranderingsprocessen lang en moeilijk, zegt Gabriel Heiml. In deze aflevering van de Start-up-van-de-dag-serie legt hij uit hoe de software van Seedback dit probleem kan oplossen.

Wat is dan het probleem met feedback in bedrijven?

“Een fundamenteel probleem is dat bijna niemand een onderscheid kan maken tussen constructief-negatieve feedback en destructief-negatieve feedback. Met constructief-negatieve feedback kun je iets doen, ook al doet dit pijn. Destructieve-negatieve feedback daarentegen doet alleen maar pijn. Wat ontbreekt is het juiste motief. Houding maakt het verschil. Als ik het goed meen, dan draag ik bij aan de groei en vooruitgang van de andere persoon. Zelfs twee terugkoppelingen die qua inhoud identiek zijn, kunnen zowel een constructieve als een destructieve richting uitgaan door de verschillen in houding van degene die feedback geeft. Wij bepalen de houding aan de hand van criteria zoals bewoordingen, woordkeus en emotie.”

Feedback Kultur in Unternehmen, Seedback, Organisationsentwicklung,
Gabriel Heiml (l) & Sebastian Körber (c) Seedback

“Op leidinggevend niveau stellen wij vaak vast dat mensen elkaar helemaal niet willen helpen en misbruik maken van feedback om elkaar te raken. Deze houding wordt geëlimineerd door onze software Seedback. Het concept is gebaseerd op criteria die iedereen kan verbeteren en die bijdragen tot de positieve cultuur in een onderneming. Als Seedback herhaaldelijk wordt gebruikt, wordt de ontwikkeling meetbaar en zichtbaar.”

Wat drijft jullie?

“Wij willen een duurzame ontwikkeling van de werknemers in de bedrijven tot stand brengen. Elke werknemer verdient het om op de beste manier te worden ondersteund en zijn volledige potentieel te realiseren. Dit leidt ook tot een grotere tevredenheid van de werknemers. Veel bedrijven gaan prat op een geweldige bedrijfs- en feedbackcultuur, maar dit wordt zelden in de praktijk gebracht. In feite is slechts twintig procent van de werknemers tevreden over de feedbackcultuur op het werk. Dit leidt tot conflicten. Met Seedback creëren we meer transparantie en maken we positieve ontwikkeling mogelijk. Onze software kan intern worden beheerd. Om bedrijven in staat te stellen concrete acties uit de resultaten af te leiden, hebben we ook aanvullende pakketten voor persoonlijke procesondersteuning samengesteld.”

Hebben jullie wel eens gedacht aan opgeven?

“Mij schieten twee gevallen te binnen. We werkten samen met een externe projectpartner aan de programmering van de software zonder de overeenkomstige IT-competenties intern in kaart te brengen. De samenwerking was dan ook een grote uitdaging en leidde intussen ook tot een escalatie. Uiteindelijk werd het project echter met succes voltooid. Sindsdien weten we dat interne IT-competenties het resultaat van een dergelijke samenwerking aanzienlijk kunnen optimaliseren. Daarom hebben we nu de IT-competenties in huis gehaald.”

“Het tweede kritieke moment vond plaats in de samenwerking met mijn medeoprichter Sebastian. We hadden een conflict dat ik niet de nodige relevantie had gegeven – tot het escaleerde. Ook dit probleem konden wij oplossen – door de cycli van de feedbackloops enkele maanden in te korten, zodat er geen misverstanden meer konden ontstaan. Dit versterkte ook ons vertrouwen. Vooral omdat we geleerd hebben om zelfs in stress- en conflictsituaties de communicatie niet te laten stuklopen en elkaar voortdurend feedback te geven.”

Waar zijn jullie trots op?

“We hebben de software vanuit het niets gecreëerd. Dat is iets moois – vooral als dat gepaard gaat met tevreden klanten die er een toegevoegde waarde in zien. Ik was vooral onder de indruk van een proces ondersteunende sessie waarin ik de criteria voor feedbacksessies wilde veranderen. De deelnemers waren daar tegen, omdat ze anders niet zouden kunnen zien of ze zich daadwerkelijk verder hadden ontwikkeld. Daaruit lees ik de belangstelling voor onze software – en de wil om die verder te ontwikkelen. Dat laatste is wat we uiteindelijk willen zien.”

Waar willen jullie over vijf jaar staan?

“Over vijf jaar willen we het aanspreekpunt zijn voor culturele ontwikkeling en feedback in Europa.” 

Wat maakt Seedback uniek?

“Wij bieden niet alleen de software, maar holistische ondersteuning. Dit betekent dat we beschikken over de deskundigheid op het gebied van cultuurontwikkeling en psychologie grondslagen. We kunnen concrete aanbevelingen voor acties doen, zodat bedrijven in ontwikkeling kunnen gaan en nemen end-to-end verantwoordelijkheid voor het hele proces en maken veranderingen zichtbaar en meetbaar. Met Seedback richten we ons op de persoonlijke ontwikkeling van werknemers. Onze resultaten zijn dan ook niet abstract, maar zeer concreet. In een notendop vinden klanten bij ons één aanspreekpunt voor alle behoeften: IT-tool, strategieadvies en coaches.”