Author profile picture

De nieuwe wijk van 400 woningen aan de rand van het Veldhovense kerkdorp Oerle wordt niet alleen energieneutraal (“Nul op de Teller”) maar ook volledig aardgasloos opgeleverd. Volgens wethouder Nicole Ramaekers-Rutjens (binnenkort burgemeester van Gulpen-Wittem) is het de opmaat naar het verder terugdringen van aardgasaansluitingen in haar gemeente. Oók in bestaande woningen.

Het is volgens de wethouder allemaal onderdeel van de klimaatopgave waaraan de maatschappij momenteel moet voldoen. “Als we niet alle nieuwbouwwijken direct energieneutraal maken, wordt de opgave bijna onmogelijk.” Dat de wijk Huysackers, die vanaf 2018 wordt gebouwd, ook nog eens gasloos zal zijn, heeft te maken met de wens om de fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot verder terug te dringen.

Lees ook het uitlegverhaal over het project Ruimte voor Energie van metropoolregio Eindhoven

“Als we niet alle nieuwbouwwijken direct energieneutraal maken, wordt de opgave bijna onmogelijk.”Nicole Ramaekers-Rutjens,

De rijksoverheid wil dat de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam is. Dat betekent dat tegen die tijd zeven miljoen huishoudens in Nederland allemaal van het aardgas af moeten zijn. Dat gebeurt in eerste instantie voor alle nieuwbouwwijken, maar moet daarna stap voor stap verder worden uitgebreid. Een mega-operatie.

Ramaekers: “In Veldhoven hebben we de gelukkige omstandigheid dat we als gemeente veel grond bezitten in die nieuwbouwijken, dus we kunnen onze ambities afdwingen.” Maar ook voor gemeenten waarvoor dat niet geldt, is er hoop, zegt de wethouder: “In Den Haag wordt nu ook aan wetgeving gewerkt die vanaf 2018 ook gemeenten die geen grondeigendom hebben toch handvatten te geven om dat gasloze af te dwingen.”

Hier meer over de plannen voor de Veldhovense nieuwbouwwijk Huysackers

Ramaekers hield haar pleidooi voor gasloze, energieneutrale woningen tijdens het ‘werkatelier Ruimte Voor Energie‘, op 6 april in Geldrop:


“Ruimte voor Energie”

E52