Author profile picture

VDL Groep: 2017 is een goed jaar geweest, groei in 2018 rond de 20%
VDL Groep verwacht voor 2018 een groei van zo’n 20%, waardoor de totale omzet op 6 miljard komt te liggen. President-directeur Willem van der Leegte baseert dat op de vandaag gepresenteerde resultaten van 2017 en de prestaties in de eerste zeven weken van dit jaar. “We verwachten stevig door te groeien in vooral hightech en automotive. Daarnaast zullen meer van onze bedrijven profiteren van de economische situatie”, stelt Van der Leegte. “Verder gaan we door op de ingeslagen weg, zoals het verstevigen van onze organisatie, het verscherpen van de focus en ook in 2018 blijven we volop investeren.”

VDL Groep is in 2017 in de volle breedte gegroeid ten opzichte van 2016. Bij het industriële familiebedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven zijn vorig jaar omzet, resultaat en het aantal medewerkers toegenomen. Daarnaast ziet VDL Groep zijn rol als toeleverancier steeds breder worden.

De gecombineerde omzet van VDL Groep is gestegen van 3,208 miljard euro in 2016 naar 5,049 miljard euro in 2017, een stijging van 57 procent. Het nettoresultaat is toegenomen van 150 miljoen euro in 2016 naar 153 miljoen euro in 2017. Het aantal medewerkers is in 2017 met 2.781 gegroeid naar 16.137 medewerkers eind 2017. 85 procent van alle medewerkers werkt in Nederland. Dat is het hoogste percentage in de afgelopen decennia.

“Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van het organiseren van onze groei”, zegt Van der Leegte. “Dat we er wederom in zijn geslaagd om in de volle breedte te groeien, laat zien dat we op alle fronten in beweging zijn. 2017 is een goed jaar geweest voor VDL Groep.”

2018
VDL Groep is 2018 begonnen zoals verwacht: de omzet ligt boven het niveau van vorig jaar. De totale omzet na de eerste 7 weken van dit jaar bedraagt 733 miljoen euro en is hiermee hoger dan in dezelfde periode vorig jaar (569 miljoen euro). De orderportefeuille (exclusief VDL Nedcar) is van 769 miljoen euro eind 2017 opgelopen tot 816 miljoen euro in week 7 in 2018. De vooruitzichten zijn positief, zegt het bedrijf. “De verwachting is dat we in 2018 doorgroeien naar een omzet van ongeveer 6 miljard euro, een stijging van 20 procent. Alle divisies zullen aan die groei bijdragen.”