Author profile picture

VDL Translift ontwikkelt vier elektrische voertuigen voor de inzameling van afval. Het eerste afval wordt later dit jaar in samenwerking met de publieke inzamelaars HVC, ROVA en Stadsbeheer Rotterdam opgehaald. Naast VDL en de drie afval inzamelaars maakt ook onderzoeksinstituut TNO onderdeel uit van dit proeftuinproject. TNO gaat met de kennis en ervaringen uit deze pilot een plan opstellen waarin staat hoe de branche elektrische afvalinzameling kan opschalen en volledig kan verduurzamen.

Nu komt zes procent van de CO2 uitstoot in Nederlandse steden door afvalinzameling, de vuilniswagens rijden relatief korte afstanden, maar staan veel stil en moeten dan steeds weer opnieuw in beweging komen. Dit leidt tot een inefficiënt gebruik van een conventionele dieselmotor, met een hoog brandstofverbruik met hoge uitstoot tot gevolg. Het grote voordeel van een elektrische vuilniswagen is dat er geen schadelijke stoffen worden uitgestoten en dat het voertuig geen geluidsoverlast veroorzaakt.

VDL Translift, producent van afvalverwerkingsoplossingen en containers, combineert de kennis van eigen geproduceerde producten met de kennis die VDL heeft opgedaan met elektrische stadsbussen en elektrische trucks voor de ontwikkeling van de inzamelvoertuigen.De vier elektrische chassis die in voorserie worden gemaakt, zullen bij VDL Translift in Dronten worden opgebouwd tot elektrische inzamelvoertuigen. Naast de afval inzamelaars en VDL draagt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) financieel bij.

Toekomst

VDL levert snellaadstations zodat de vier wagens hun inzamelroutes optimaal kunnen rijden. De wagens kunnen binnen een halfuur tussentijds worden bijgeladen, op een volle accu rijden ze ongeveer 100 kilometer. Halverwege dit jaar moeten de eerste elektrische afvalwagens zijn rondje rijden. Als de pilot goed uitpakt is het de bedoeling dat in 2020 deze wagens seriematig worden geproduceerd.