Van Gijzel signeert zijn boek
Author profile picture

Voor wie wel eens een speech of interview met Rob van Gijzel heeft bijgewoond, kunnen de thema’s van zijn vandaag uitgekomen boek nauwelijks een verrassing zijn. Het recht op experiment voor steden, het afschaffen van wetten die innovatie in de weg staan en een overheid die radicaal het roer moet omgooien omdat de verticale organisatievorm niet meer past bij de horizontale netwerksamenleving waarin we zijn beland. Ook de wetgeving die niet meer is dan een overblijfsel uit een gestold verleden komt voorbij.

Rob van Gijzel wilde al die onderwerpen die de afgelopen acht jaar zo belangrijk voor hem waren voor één keer goed vastleggen. Dat leverde aan de ene kant een schets op van de prestaties van Eindhoven en Brainport, maar tegelijk ook van de belemmeringen die er voor zorgden dat de sprong naar voren niet nog iets groter is geweest.

Het boek ‘De Stad die de Toekomst maakt, het Eindhoven van Rob van Gijzel’ is geschreven door Hans Horsten en uitgegeven door Lecturis. Vandaag werd het in de Ontdekfabriek gepresenteerd.

WhatsApp-Image-20160513

WhatsApp-Image-20160513 (3)