Author profile picture

Burgemeester Rob van Gijzel pleit voor een apart programma voor overheden binnen de Singularity University, die zich later dit jaar in Eindhoven moet gaan vestigen. Tot nog toe richt Singularity, ontstaan in California, zich vooral op hogere lagen van het bedrijfsleven.

Singularity draait om de gedachte dat een divers palet aan exponentieel groeiende technologieën (denk bijvoorbeeld aan biotechnologie, nanotechnologie, neurotechnologie, zonnecellen en sensoren) elkaar de komende jaren gaan versterken. En allemaal samen zullen ze zorgen voor een radicale innovatie voor letterlijk alle grote vraagstukken van de hedendaagse wereld. Of, simpeler gezegd, een combinatie van technologieën brengt de oplossingen voor problemen op het gebied van water, voedsel, onderwijs, zorg en wat al niet meer. De mensen achter Singularity University hebben het tot hun taak gemaakt om de top van het wereldwijde bedrijfsleven bij te scholen op gebieden van radicale technologische ontwikkelingen.

Behoefte

“Maar juist bij overheden is de behoefte aan de Singularity-programm’s het grootst”, zegt Van Gijzel. “Die weten immers vaak niet goed te reageren op de disruptieve ontwikkelingen van onze tijd. We moeten op alle niveaus af van de Pavlovreacties in onze maatschappij. Ontwikkelingen blokkeren, schermen met wetten waarvan iedereen ziet dat ze verouderd zijn, eindeloze juridische procedures… hoe mooi zou het zijn als we er in zouden slagen al die ethische uitdagingen waar we voor staan – en geloof me, dat zijn er nogal wat – samen te lijf te gaan? De Apples, de overheden en de zichzelf organiserende burgers samen dus. Misschien komen we dan inderdaad tot die nieuwe democratische structuur die beter werkt dan de huidige. Eentje die in staat is gebleken de disruptieve krachten opnieuw te organiseren.”

Er zijn twee mechanismen die in werking treden bij de komst van een nieuwe, disruptieve technologische ontwikkeling, ziet Van Gijzel. “Aan de ene kant is er het wegkijken. We weten niet wat we zien, we willen ons er niet in verdiepen ook, en dus houden we het tegen. Op totaal oneigenlijke gronden. Neem Airbnb. Of Uberpop. Dat mag allemaal niet omdat het volgens een bange overheid ten koste zou kunnen gaan van de belastinginkomsten. Nou, ik weet niet of je wel eens met Uber hebt gereden, maar elke afgelegde centimeter en elke transactie wordt vastgelegd. Hoe moeilijk kan het zijn om dat in de systemen te krijgen?”

Het tweede mechanisme heeft volgens Van Gijzel te maken met de beweging richting Internet of Things, de verbondenheid van alles en iedereen via het internet. “De Apple Watch is een prachtig ding maar welke gebruiker beseft dat ergens in California alles wordt opgeslagen wat je doet en laat? Hoeveel sigaretten je rookt, hoeveel whiskey je drinkt, hoe laat je naar bed gaat. Grote bedrijven die als een nieuw soort overheden bezig zijn – maar zonder de bijbehorende democratische verantwoordingen.”

Nakijken

Bij beide mechanismen heeft de overheid het nakijken. “Die reageert pas als ambtenaren het hebben ontdekt of een Kamerlid het in de krant heeft gelezen. In het beste geval komt er dan een proces van wetgeving op gang. Tweede Kamer, Eerste Kamer, Raad van State, je bent zo ruim twee jaar verder. En inderdaad, dan is alles alweer achterhaald.”

Lees het hele interview met Van Gijzel in de e52-krant of (alleen voor leden) HIER.

Een losse krant bestellen kan ook: maak daarvoor 3,50 euro over op bankrekening NL59RABO0301888213 tnv Media52 BV, onder vermelding van uw exacte adresgegevens.