Author profile picture

Hoewel het Van Abbemuseum in bezoekersaantallen, netto omzet en gerealiseerde besparingen nog steeds de goede kant op gaat, vragen burgemeester en wethouders de gemeenteraad ook om realistisch te zijn: extra bezuinigingen zitten er voor het Eindhovense museum voor moderne kunst niet meer in.

abbe4Het Van Abbemuseum heeft de tussentijdse evaluatie van het Beleidsplan 2013-2017 gepubliceerd. Dat levert een schat aan informatie over het museum. Eerst maar eens de cijfers: het Van Abbe trok vorig jaar 94.000 bezoekers (2000 meer dan in 2013), die bij elkaar 330.000 euro betaalden. Kost een kaartje dan maar drie euro? Nee, er kwam niet meer binnen omdat de helft van de bezoekers op een of andere manier gratis het museum in mocht en minstens zo belangrijk: slechts 7% betaalde de volle entreeprijs. De rest profiteerde van museumjaarkaart of andere kortingen.

Een op de drie van die 94.000 bezoekers werd via “bemiddelingsactiviteiten” binnengehaald. Dat is een divers palet aan acties:

 • 7.520 leerlingen basis- en voortgezet onderwijs
 • 434 rondleidingen
 • 52 gratis rondleidingen en dagelijkse minirondleidingen
 • 23 theaterrondleidingen en extra activiteiten in “Er Was Eens”
 • 3 themabijeenkomsten
 • 3 kunstcursussen
 • 2 muziekcursussen en diverse workshops
 • 1 opening Korein expositie
 • diverse gastrondleidingen voor alle tentoonstellingen
 • 42x Kinder Kunst Club op zaterdag
 • 2x per jaar Museum Jeugd Universiteit
 • een keer Strabrecht College expo
 • twee maanden Zomertoer
 • 2x Young Art Night (1627 deelnemers)
 • een keer Hallo cultuur (776 bezoekers)
 • het Museumweekend (11068 bezoekers)
 • en verschillende expat meetings (480 bezoekers)

Brabantse vrouwen

De typische bezoeker van het Van Abbe is een Brabantse vrouw van 57. Het museum wil daar trouwens wel verandering in aanbrengen: “De resultaten uit de museummonitor laten zien dat we ons moeten blijven richten op onze jongere bezoekers, vooral studenten.”

Doel: meer jongeren in het Van Abbe
Doel: meer jongeren in het Van Abbe

Zorgen

Burgemeester en wethouders zijn tevreden over de ontwikkelingen bij het Van Abbe, maar hebben ook zorgen. Het college, in een brief aan de gemeenteraad: “De ontwikkeling en implementatie van nieuwe financiële mogelijkheden alsook de doorontwikkeling van bestaande mogelijkheden heeft zowel in 2013 als in 2014 tot substantieel hogere opbrengsten geleid. Samen met de forse gerealiseerde besparingen op kosten heeft het Van Abbemuseum hierdoor aan de gestelde bezuinigingsopdrachten kunnen voldoen. De kerntaken van het museum zijn hierbij geborgd gebleven.”

abbeVoor de jaren 2013-2017 wordt rekening gehouden met een groei van bezoekersinkomsten van totaal € 350.000. “Dit is nog steeds een realistisch uitgangspunt”, constateert het college. “Om deze groei te realiseren is behalve een stijging van de bezoekersaantallen de afgelopen jaren ook tweemaal een stijging van de ticketprijzen gerealiseerd. Een verdere stijging is niet gewenst. Een extra groei van de bezoekersinkomsten van jaarlijks € 80.000 voor de komende 4 jaren oplopend tot € 320.000 in 2018 wordt niet haalbaar geacht. Dit zou in 2018 een verdubbeling betekenen ten opzichte van de huidige reeks substantieel gestegen bezoekersinkomsten.” De Raad zal vast nog terugkomen op deze constatering, aangezien deze extra stijging van€ 80.000 per jaar juist een eis van de gemeenteraad zelf was.

 (foto’s Ralph Roelse)