TU Eindhoven © IO
Author profile picture

De TU Eindhoven wil voorlopig alleen nog maar vrouwen op wetenschappelijke vacatures. Dat past binnen het nieuwe Irène Curie Fellowship-programma. Voor de komende anderhalf jaar geldt dit voor 100% van de vacatures, daarna bekijkt de universiteit per jaar welk percentage onder de regeling valt.

Het doel is dat de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de vaste wetenschappelijke staf meer in balans komt. De komende jaren heeft de universiteit ruim honderdvijftig posities in te vullen.

De vrouwelijke nieuwkomers binnen deze regeling krijgen ook nog een extra startpakket op maat. Het TU/e-bestuur stelt voor elke Fellow in dit programma een ton extra beschikbaar voor eigen onderzoek. Verder is er een speciaal mentoringprogramma voor deze nieuwe instroom.

“We hechten bijzonder veel waarde aan gelijke waardering en kansen voor vrouwen en mannen”, licht rector Frank Baaijens van de TU/e zijn maatregel toe. “En het is al langer bekend dat een divers personeelsbestand leidt tot betere strategieën, creatievere ideeën en snellere innovatie. We hebben daarom al jaren maatregelen om het lage percentage vrouwen in onze wetenschappelijke staf te verhogen, maar we gaan te langzaam vooruit. We gebruiken daarom nu het feit dat we de komende jaren onze wetenschappelijke staf flink uitbreiden, om ineens een grote stap te zetten.”

De TU Eindhoven besluit deze week om per 1 juli van start te gaan met de Irène Curie Fellowships. Dit gaat minimaal vijf jaar lopen. In die tijd heeft de universiteit ruim 150 vaste vacatures te vullen. Of die allemaal onder het programma vallen, is nog niet zeker. De eerste anderhalf jaar is het 100%. Daarna wordt het programma jaarlijks geëvalueerd en het percentage eventueel bijgesteld.

Vacatures waarvoor niet binnen een half jaar een goede vrouwelijke kandidaat gevonden is, worden opnieuw opengesteld, maar dan buiten het programma. Voor de heropenstelling geldt nog steeds dat de sollicitatiecommissie minimaal een vrouwelijke kandidaat en een mannelijke kandidaat moet voordragen. Al met al wil de TU/e dat minimaal de helft van alle nieuw aangestelde universitair docenten vrouw is. Het minimumpercentage voor universitair hoofddocenten en hoogleraren is 35 procent.

De maatregel is getoetst tegen Europese wetgeving. Die staat het toe om gericht personeel te werven onder ondervertegenwoordigde groepen.

Irène Curie

Irène Curie (1897-1956) won in 1935 de Nobelprijs voor de Scheikunde, en ze was een actief voorvechter van vrouwenrechten in onderwijs en wetenschap. Irène Curie is de dochter van de eveneens beroemde wetenschapper Marie Curie, de eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaar. Baaijens: “Irène Curie staat symbool voor de volgende generatie vrouwelijke wetenschappers die we willen aantrekken.”

Sanne Heitkamp en Elcke Vels leggen uit hoe dat nou precies zit, met vrouwen in tech:

Lees ook het afscheidsinterview met bestuursvoorzitter Jan Mengelers, waarin hij onder meer dit zegt:

Mengelers ziet dat er veel programma’s zijn om vrouwen naar de tech-studies en -beroepen te krijgen, maar hij vindt ze niet streng genoeg. “Het instellen van een quotum is niet de meest wenselijke weg, maar je maakt wel meters. Hoe dan ook moeten we  strenger zijn.” Mengelers ziet kansen in de 55 miljoen euro grote sectorplannen bèta en techniek, waarbinnen veel waarde wordt gehecht aan ‘stoutmoedige plannen voor de positie van de vrouw’. “Dat dwingt ons strenger te worden. Ook wij komen dus met een model om vrouwen aan te moedigen bij ons in dienst te komen.”